PALGA, Pathologie uitslagen archivering sinds 1971.

Pathologie uitslagen in een groot geautomatiseerd archief. Bestemd voor pathologen, onderzoekers en statistici  

PALGA:

"Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief"

"the nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands"

Een databank met alle pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-laboratoria in Nederland voor:

  • incidentiemelding aan de kankerregistratie
  • evaluatie en monitoring bevolkingsonderzoeken
  • wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
  • directe patiënt zorg (landelijke pathologie-historie beschikbaar)
  • ondersteuning van medische kwaliteitscontrole

 

Stichting Palga