Agenda 2017

 Donderdag 2 februari   Bestuur
 Dinsdag 7 februari   Thesauruswerkgroep
 Dinsdag 7 februari  Werkgroep Protocollen
 Dinsdag 7 maart  Werkgroep Protocollen
 Dinsdag 28 maart  Werkgroep Dienstverlening
 Donderdag 9 maart  PALGA-Raad
 Donderdag 9 maart  Bestuur
 Donderdag 16 maart  Privacy Commissie
 Dinsdag 21 maart  Cursus Coderen
 Maandag 27 maart  Pathologendagen
 Dinsdag 28 maart  Pathologendagen
 Donderdag 6 april  Bestuur
 Maandag 10 april   Wetenschappelijke Raad
 Dinsdag 25 april  Raad van Toezicht
 Donderdag 4 mei  Voorlichting gebruik PPMm en Lab2Lab
 Dinsdag 9 mei  Werkgroep Protocollen
 Donderdag 11 mei  Bestuur
 Dinsdag 16 mei  Thesauruswerkgroep
 Dinsdag 6 juni   Werkgroep Protocollen
 Donderdag 15  juni  Bestuur
 Maandag 19 juni  Wetenschappelijke Raad
 Dinsdag 5 september   Werkgroep Protocollen  vervallen
 Donderdag 7 september  PALGA-Raad
 Donderdag 7 september  Bestuur
 Dinsdag 12 september  Thesauruswerkgroep
 Donderdag 21 september  Raad van Toezicht
 Dinsdag 19 september  Privacy Commissie
 Dinsdag 3 oktober  Werkgroep Protocollen
 Donderdag 5 oktober  PALGA / PCP dag  
 Donderdag 5 oktober  Bestuur
 Dinsdag 10 oktober   Wetenschappelijke Raad
 Donderdag 16 november  Werkgroep Dienstverlening
 Dinsdag 14 november  Thesauruswerkgroep
 Donderdag 23 november  Cursus Coderen
 Donderdag 23 november  Bestuur 
 Dinsdag 12 december  Werkgroep Protocollen
 Donderdag 14 december  Bestuur tezamen met  Raad van Toezicht