Coderen 

Aan ieder verslag kent de patholoog één of meerdere diagnoseregels toe die bestaan uit een combinatie van diagnosetermen (lokalisatie, verkrijgingtechniek, afwijking) uit de PALGA-thesaurus. De Thesaurus is in oorsprong georiënteerd op de Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), versie 1982. PALGA verzorgt ieder jaar de cursus Coderen voor pathologen in opleiding en personen betrokken in de laboratoria bij het coderen. 

Cursus Coderen  

De PALGA Databank is uniek in de wereld. De kwaliteit van de databank is echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens.

De cursus is bestemd voor iedereen die de PALGA databank gebruikt of begint te gebruiken, zoals assistenten pathologie in opleiding. De cursus geeft inzicht in het "waarom en hoe" van het coderen van de PALGA diagnosen met gebruik van de Thesaurus. Iedereen die zich dit eigen wil maken en iedereen die zijn/haar kennis hierover wil opfrissen is welkom. De cursus is geaccrediteerd en levert voor pathologen twee nascholingspunten op.
De cursus is door het concilium pathologicum verplicht gesteld voor artsen in opleiding (AIO) - pathologie. Deelname aan de cursus is gratis.

De cursus wordt gegeven door Dr. M.L.F. (Loes) van Velthuysen, patholoog bij het Erasmus Medisch Centrum.

Voor 2017 zijn de cursusdata vastgesteld op :

Dinsdag 21 maart 2017

Donderdag 23 november 2017

De cursustijd is van 13:30 - 17:00 uur. 

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.


Annuleringsvoorwaarden  
Indien u verhinderd bent, u gelieve dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kunt u zich kosteloos afmelden. Daarna is, waar van toepassing, volledige bijdrage van toepassing. Een plaatsvervanger sturen mag natuurlijk ook. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

Richtlijnen

NVVP Cervix codeervoorschrift (maart 2015)

Handleiding Coderen 2008