Pathology Image Exchange (PIE)

 

Er wordt hard gewerkt aan PIE

Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan PIE! Afgelopen weken hebben we kick-off bijeenkomsten gehad bij vrijwel alle potentiële pilot laboratoria (in totaal 4 stuks) en staat er een grote sessie gepland met een aantal pilot panels. Panels die mee willen denken om de panel module van PIE zo in te richten dat die straks landelijk inzetbaar is voor alle expert panels. Op donderdag 30 maart vertellen we tijdens de pathologendagen plenair en in een aantal parallel sessies meer over PIE en laten we graag ook zien hoe het er uit gaat zien. We zijn in gesprek met de verschillende leveranciers van scanners, beeld management systemen en LIS systemen over zowel lab2lab als de beelduitwisseling. Dit moet resulteren in een laagdrempelige en veilige oplossing.

 

De start van het PIE-project voor uitwisseling van beelden tussen laboratoria

Nu de leverancier van PIE bekend is (red: bulletin 13-01 jl.) is PALGA samen met SECTRA gestart met het implementatieproject. De projectorganisatie staat: er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn 2 werkgroepen opgestart (techniek en proces). De pilot panels en de pilot labs maken we binnenkort bekend. De deelnemers van de pilot panels zullen we gaan betrekken bij de verdere ontwikkeling van de panelmodule.

Voor de zomer willen we aan de hand van de pilot laboratoria laten zien dat zij via PIE in combinatie met lab2lab onderling beelden kunnen uitwisselen voor consultatie en revisie. Ook de pilot panels willen we voor de zomer digitaal kunnen ondersteunen vanuit PIE.

Tijdens de pathologendagen zullen de leveranciers ook aanwezig zijn om op hun stand demo's te geven en er zijn een aantal sessies gepland waarbij PIE verder wordt toegelicht.

 

PIE contractering

De Nederlandse pathologen en PALGA bouwen aan een landelijk platform voor digitale beelduitwisseling voor diagnostische toepassing. 

Vandaag werd een contract gesloten met Sectra voor het ontwikkelen van dit platform. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker en sneller zal gaan. 

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de NVVP en PALGA.

 Lees hier het persbericht van Sectra.