Protocollen

 

PALGA gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt PALGA hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen. 

Landelijke protocollen histologie 
In onderstaande tabel vindt u de laatste updates van de protocollen. De recentste update is vet gedrukt.

Alle belangrijke mutaties alsmede controles en schermopbouw zijn weergegeven in de onderstaande documenten, klik op de linkjes voor de onderliggende PDF's.

 Protocol 
versie  releasedatum 
 modulair   versie TNM
 Adnexen  2.0.7 30-10-2017 ja 8ste
 Blaas-Urethracarcinoom  1.0.28 03-10-2017 ja 7de
 Cervixcarcinoom  3.0.1.1.23 12-10-2017 ja 7de
 Colonbiopt-TEM(1)  3.0.3.1.42 15-09-2017 nee 7de
 ColonRectumcarcinoom  3.0.61 24-10-2017 ja 5de en 7de
 CRIS4 (BVO)  1.0.24 20-09-2017 ja nvt
 Endometriumcarcinoom  3.0.27 14-11-2017 ja 7de
 Longcarcinoom  1.0.2.3.34 17-10-2017 ja 8ste
 Long-Pleurabiopt  1.0.2.3.9 20-09-2017 ja nvt
 Maag-Oesofaguscarcinoom  2.1.3.0.37 25-09-2017 ja 7de
 MammacarcinoomTotaal  2.0.57 24-10-2017 ja 7de
 Mammabiopsie  2.0.23 22-09-2017 nee nvt
 Melanoom  2.0.21 12-10-2017 ja 7de en 8ste
 Moleculaire bepalingen   0.0.8 04-04-2017 ja nvt
 Nier-Pyelum-Uretercarcinoom  2.0.1.1.17 30-10-2017 ja 7de
 Oogmelanoom  1.0.2 10-10-2017 ja 8ste
 Pancreascarcinoom  2.0.5 14-09-2017 ja 7de
 Placenta  6  09-12-2014 nee nvt
 Plaveiselcelcarcinoom van de  Huid    1.0.21 14-11-2017 ja 7de
 Prostaatbiopsie  2.1.11 11-10-2017 ja 7de
 Prostaatcarcinoom  2.0.15 26-07-2017 nee 7de
 Schildklierpunctie  2.0.9 30-10-2017 ja nvt
 Testiscarcinoom  1.2.10 14-09-2017 nee 7de
 UrineLandelijk  31 17-10-2017 ja nvt
         
 Placenta  herbouw Q3 2017 ja  
 Schildkliercarcinoom  planning Q1 2018 ja  
 SWK-melanoom  planning Q1 2018 ja  
 Appendix (appendectomie)  planning Q1 2018 ja  

 

Landelijk Protocol cervix CRIS3b wordt CRIS4
Op 1 januari 2017 start het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (bvo bmhk). Als gevolg van de vernieuwde werkwijze voor dit bevolkingsonderzoek ontstaat er een overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe bvo . Om op 1 januari 2017 te kunnen starten zal het oude bvo in de laatste maanden van 2016 worden afgebouwd. Om de overgangsperiode optimaal te borgen is dit draaiboek opgesteld. Gelijktijdig zal ook de nieuwe richtlijn Cervixcytologie in werking treden. Dat heeft enige gevolgen. Zo zal CRIS4 gebruikt worden voor zowel bvo alsmede indicatie cervixcytologie.

CRIS4 zal onder onderzoek C draaien. CRIS3b blijft nog enige tijd actief onder de B onderzoek. In het draaibroek staat aangegeven onder welke omstandigheden, na 1 januari 2017 CRIS3b gebruikt mag worden.

Bekijk hier het draaiboek.

Trial-alert

PALGA bouwt verschillende trials-alert in bij de landelijke protocollen. Studies die hiervoor in aanmerking moeten goedgekeurd zijn voor de WR van PALGA.

Momenteel zijn er bij de onderstaande landelijke protocollen een of meerdere trial-alerts operationeel:

Long- & pleurabiopt; dit betreft een (inter)nationale observationele studie waarbij pathologie de ingang is en behandelingseffect met crizotinib geanalyseerd wordt.

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staan in de onderstaande documenten.

Prospective ALK IHC+ European Study - Summary for participating laboratories
Researchprotocol ALK IHC
Approval for study ALK IHC

MammacarcinoomTotaal;  de SUBITO studie, waarbij patiënten met stadium III en triple negatief zijn of (ER <50 en PR<50 en BR graad 3) en leeftijd tussen 18 en 66 in aanmerking komen voor een BRCA-1 test

De bijbehorende informatie omtrent deze studie staat in de onderstaand document.

Substantially Improving the Cure Rate of High-risk BRCA1-like Breast Cancer (Subito)

Gebruik van de PALGA Protocol Module modulair (PPMm)

Klik hier  voor de presentatie voor het gebruik van de PPMm. In het voorbeeld wordt stap voor stap uitgelegd hoe twee protocollen aan elkaar worden gekoppeld onder één onderzoeksnummer.

In het voorbeeld wordt het landelijke PALGA protocol Moleculaire Bepalingen gekoppeld aan het landelijk Longcarcinoom protocol.

Navigatie door de PPM

Uitrolschema Landelijke Protocollen

  • Reguliere distributie, maandelijkse cyclus; wordt gebruikt bij updates waarbij ook de PPM wordt geüpdatet
  • 2 weekse uitrol; wordt gebruikt bij inhoudelijke updates van de protocollen. Start bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag (zie schema)
  • Spoed uitrol; wordt alleen gebruikt voor bugfix. Kan elke dag gestart worden

Voor informatie, ondersteuning ter plaatse en helpdesk : Paul Seegers, Stichting PALGA (tel. 088 - 04 02 700). Of stuur een bericht naar  paul.seegers@palga.nl of  stichting@palga.nl

Werkgroep Protocollen
Om de protocolgebruikers een platform te bieden voor overleg is de werkgroep protocollen opgericht. Dit initiatief wordt gesteund door het Bestuur van de Stichting PALGA en door de NVVP/CBU.
  

 Literatuur