Palga Event

  • Datum
  • Tijd
    Vanaf 13:00 - 18:00 uur
  • Locatie De Cultuurhoek Driebergen

Op donderdag 28 september vindt het jaarlijkse Palga event voor genodigden plaats.

Naast het onderstaande programma is de tentoonstelling "The Anatomy Lesson Revisited" te bewonderen,die in samenwerking met Palga naar Nederland is gehaald. Deze moderne interpretatie van Rembrandt's meesterwerk is gecreëerd door 17 internationale kunstenaars. De tentoonstelling blijft daarna nog een week toegankelijk voor het publiek.

"The Anatomy Lesson Revisited" tentoonstelling bevordert samenwerking en duurzaamheid in de kunstsector. Dit sluit aan bij de rol van Palga in de gezondheidszorg, waar ook nauwe samenwerking en gegevensdeling de Nederlandse zorg versterken. Zo verbinden we kunst, gezondheid en wetenschap met elkaar.

Het programma:


13:00: Inloop
Tijdens de inloop zullen er hapjes en drankjes aanwezig zijn.

13:30: Intro toekomstvisie Palga + Innovatietafels

Het samenkomen in kleine groepen om te brainstormen over de toekomst van Palga.

14:45: Pauze

15:00 Samenkomen Palga commissies

Het samenkomen van de commissies wetenschap, privacy, protocollen en de thesauruswerkgroep.

16:00: Palga-raad (voor leden Palga-raad)

17:30: Afsluitende Borrel