Veilig beheren van data

Pathologie uitslagen worden digitaal gearchiveerd in het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. Alle pathologie laboratoria in Nederland zijn aangesloten op de landelijke infrastructuur. Hoe de privacy en security wordt gewaarborgd leggen wij u hier uit. 

Data
Privacy bij Palga
Privacy bij Palga

De Palga databank bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Persoonsgegevens worden al in het laboratorium gepseudonimiseerd. Na verzending van de gegevens door het laboratorium naar de Palga databank worden de persoonsgegevens voor een tweede keer gepseudonimideerd. 

Security binnen Palga
Security binnen Palga

De GDPR/AVG beschouwt het hergebruik van rapportages ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als “verenigbaar”. Omdat deze gegevens al gepseudonimiseerd worden vóórdat ze het ziekenhuis verlaten, is er geen expliciete toestemming nodig van de patiënt voor het gebruik van deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.