Gegevensaanvragen 

 

Stichting Palga beheert een landelijke databank van pathologie-uitslagen. Palga is opgericht in 1971 en heeft sinds 1991 landelijke dekking. Dit betekent dat alle pathologie laboratoria zijn aangesloten op de landelijke Palga infrastructuur en alle pathologieuitslagen worden aangeleverd aan de Palga databank. De schat aan informatie in de databank biedt mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, ook omdat de databank een ingang is tot de weefselarchieven in de pathologielaboratoria. De gegevens worden ook gebruikt voor de evaluatie en monitoring van bevolkingsonderzoeken. Palga biedt de mogelijkheid tot koppeling van gegevens via een TTP. Lees ook onze folder 

Een zogenaamde ‘zoekvraag’, een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de Palga-databank, kan via het Palga Aanvraag Systeem gesteld worden. U dient hiervoor eerst een account aan te maken. Voor gegevensverstrekkingen uit de Palga-databank wordt een aanvraagprocedure doorlopen. Onder strikte privacyvoorwaarden is het ook mogelijk om een onderzoekscohort te koppelen aan de PALGA-databank. 

De mogelijkheden van Palga voor wetenschappelijk onderzoek worden ook beschreven in diverse artikelen. Lees meer in TSG 90, 2012; 276-279 en Ned Tijdschr Oncol 2012;9:104-10.