Zoekvraag

Stichting PALGA beheert een landelijke databank van pathologie-uitslagen, de PALGA-databank. Deze zogenoemde excerpten gaan terug tot 1971 en heeft sinds 1991 landelijke dekking. Dit betekent dat alle nu 46 pathologie laboratoria zijn aangesloten op de landelijke infrastructuur. De schat aan informatie in de databank biedt wetenschappers mogelijkheden tot onderzoek, ook omdat het een ingang is tot de weefselarchieven. Meer hierover in het artikel in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. Daarnaast kunnen de gegevens van de databank gebruikt worden voor kwaliteitscontroles van bevolkingsonderzoeken en dient het als signaleringsbron van de Nederlandse Kankerregistratie

Ter illustratie van de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek van de PALGA-databank worden enkele wetenschappelijke artikelen besproken die zijn gebaseerd op gegevens uit de PALGA-databank in het artikel: De mogelijkheden van het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Ned Tijdschr Oncol 2012;9:104-10).

Een zogenaamde ‘zoekvraag’, een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de PALGA-databank,  kan door pathologen, maar ook niet-pathologen via deze website gesteld worden.  Voor gegevensverstrekkingen uit de PALGA-databank, wordt een aanvraag proceduredoorlopen. Onder strikte privacyvoorwaarden is het ook mogelijk om een onderzoekscohort te koppelen aan de PALGA-databank. Overigens is het ook mogelijk om een oriënterende zoekvraag te stellen en om aanvullende verzoeken te doen. Aan  landelijke zoekvragen en aanvullende verzoeken kunnen kosten verbonden zijn. Bovendien dient u rekening te houden met een doorloopperiode.

  

 Ga naar de aanvraagprocedure