Aanvraag procedure materiaal

 

Wanneer een aanvrager de geleverde Palga-data willen aanvullen met complete PA-verslagen, PA-materiaal en/of klinische gegevens, treedt Palga op als intermediair tussen aanvrager en laboratoria. De aanvrager stuurt dan een selectie naar Palga van de verslagen die aangevuld dienen te worden. PALGA zoekt de bijbehorende rapportnummers op en stuurt deze via het Palga Aanvraag Systeem naar de laboratoria. De onderzoeker dient vervolgens zelf contact op te nemen met de laboratoria om het verzoek nader toe te lichten.

Indien de aanvrager ook klinische informatie uit het patiëntendossier wil ontvangen, dienen deze zelf een specialist in het ziekenhuis in te schakelen.

 

De procedure is als volgt: 

  1. Palga selecteert uit de Palga-databank een lijst met excerpten voorzien van een administratienummer. 
  2. Selectie van excerpten interessant voor verder onderzoek wordt door de onderzoeker naar Palga gemaild. 
  3. Palga zoekt het laboratorium en het rapportnummer bij de geselecteerde excerpten. 
  4. Palga genereert per laboratorium een lijst met rapportnummers die corresponderen met Palga-patiëntnummers en stuurt deze via de Palga-portal naar de laboratoria. 
  5. Indien laboratoria de aanvraag goedkeuren/ besluiten het verzoek in behandeling te nemen, dan zoeken zij PA-materiaal op en sturen dit voorzien van administratienummer aan de onderzoeker. Indien een laboratorium gebruik maakt van de diensten van een HUB medewerker, wordt dit door deze HUB medewerker gedaan. 
  6. Als er ook om klinische informatie gevraagd wordt, neemt de onderzoeker contact op met een behandelend arts uit het centrum waar de klinische gegevens opgevraagd gaan worden. 
  7. Laboratorium zoekt bij het Palga-administratienummer het ziekenhuisnummer, van de patiënt. 
  8. De behandelend arts uit hetzelfde centrum neemt contact op met het pathologie laboratorium en ontvangt deze gegevens. 
  9. De behandelend arts zoekt de gewenste informatie op en verstrekt deze gegevens anoniem aan de onderzoeker. 

Er kan door de ziekenhuizen afgeweken worden van bovenstaande procedure. Te allen tijde zal de privacy van de patiënt gewaarborgd worden.