Aanvraagprocedure

 

Procedure landelijke zoekvragen

De aanvraagprocedure gaat van start wanneer u een account heeft aangemaak in het PALGA Aanvraag Systeem en uw aanvraag heeft ingestuurd. Zowel de wetenschappelijke raad als de privacycommissie buigen zich over de aanvraag. Op hun advies beslist het Bestuur van PALGA over de verstrekking van de gegevens. De wetenschappelijke raad beoordeelt aanvragen op pathologisch wetenschappelijke, onderzoeksmatige en epidemiologische relevantie. De privacycommissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de privacyrichtlijnen. De aanvrager krijgt bericht als de aanvraag is goedgekeurd.

De Wetenschappelijke Raad en PPC van PALGA toetst of de aanvraagprocedure voldoet aan de gestelde eisen en beoordeelt of de aanvraag in behandeling genomen mag worden. 
Deze beoordeling is echter niet ter vervanging van beoordeling door een METC. 

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, kunt u indien van toepassing uw lokale METC goedkeuring mee uploaden.

Procedure cohortzoekvraag

Het aanvragen van een cohort-zoekvraag verloopt eveneens via het PALGA Aanvraag Systeem. Voor het koppelen van patiëntendata is toestemming nodig van de patiënt. U dient hiervoor het blanco informed consent en de patiëntinformatie aan uw aanvraag toe te voegen. Bij het ontbreken van een informed consent, verzoeken wij u bij de aanvraag een uitleg te geven voor het ontbreken hiervan. Voor meer informatie over koppelingen van patiëntendata kunt u terecht op de site van Federa of kijk hier voor de Gedragscode Goed Gedrag.

De PALGA database bevat geen patiëntidentificerende gegevens, echter alleen pseudoniemen gebaseerd op deze gegevens. Om een koppeling te kunnen maken tussen een cohort en de PALGA databank zal pseudonimisatie moeten plaatsvinden. Om dit te realiseren werken wij samen met ZorgTTP.

Daarna verloopt de procedure als volgt:

1. ZorgTTP neemt contact op met de aanvrager over de wijze van (beveiligde) aanlevering van de cohortgegevens en het formaat van het bestand. Klik hier voor handleiding voor aanlevering van de cohortgegevens.

2. De aanvrager stuurt de Persoonsgegevens van het cohort naar Zorg TTP. 

3. ZorgTTP versleutelt persoonsgegevens en stuurt pseudoniemen inclusief administratienummer naar PALGA.

4. PALGA koppelt de pseudoniemen van het onderzoekscohort aan de pseudoniemen in de PALGA-databank en selecteert de gevraagde pathologie-uitslagen.

5. PALGA levert de pathologie uitslagen aan de aanvrager.

De Wetenschappelijke Raad en PPC van PALGA toetst of de aanvraagprocedure voldoet aan de gestelde eisen en beoordeelt of de aanvraag in behandeling genomen mag worden. Deze beoordeling is echter niet ter vervanging van beoordeling door een METC’s . 

Aanvullende verzoeken

Als na een landelijke zoekvraag verder onderzoek nodig is, kan een selectie gemaakt worden die interessant is voor nader onderzoek. PALGA informeert de onderzoeker in welke laboratoria het gevraagde materiaal opgeslagen is. PALGA informeert de laboratorium van welke rapportnummers materaal wordt gevraagd. De onderzoeker dient zelf contact op te nemen met de laboratoria om het lichaamsmateriaal op te vragen.

Indien de onderzoeker ook klinische informatie uit het patiëntendossier wil ontvangen, dienen zij zelf een specialist in het ziekenhuis in te schakelen.

Het PALGA Aanvraag Systeem  

Na het aanmaken van een account, wordt de aanvrager verzocht om zo specifiek mogelijk zijn/haar wensen te formuleren. Dit door de achtergrondinformatie over het onderzoek, de researchvraag, hypothese en methode aan te geven. Vervolgens kan de type aanvraag gekozen worden. De aanvrager kan gedurende het aanvraagproces de status van de aanvraag via het systeem volgen.

Klik hier voor uitgebreide toelichting van het aanvraagformulier.

Levering 

Het gegevensbestand wordt u via het PALGA Aanvraag Systeem aangeboden. Het bestand bevat de volgende rubrieken: jaar van onderzoek, soort onderzoek, datum onderzoek, geslacht, leeftijd, conclusie en diagnoseregels.
Daarnaast wordt er een e-mail gestuurd met twee bijlagen. In de eerste bijlage staat informatie over de zoekcriteria, de uitvoerrubrieken en het aantal excerpten dat voldoet aan de zoekcriteria. In de andere bijlage staan de leveringsvoorwaarden van PALGA. 

Ga naar het PALGA Aanvraag Systeem : https://aanvraag.palga.nl.
LET OP : DEZE LINK WERKT NIET MET VEROUDERDE BROWSERS.
Wij adviseren o.a. Firefox of Google Chrome

U kunt ook een email sturen aan : aanvraag@palga.nl