Aanvraagprocedure

 

Procedure landelijke zoekvragen

De aanvraagprocedure gaat van start wanneer er een account is aangemaak in het Palga Aanvraag Systeem en een aanvraag is ingestuurd. Zowel de Wetenschappelijke Raad als de Privacycommissie van Palga buigen zich over de aanvraag. Op hun advies beslist het Bestuur van Palga over de verstrekking van de gegevens. De wetenschappelijke raad beoordeelt aanvragen op wetenschappelijke relevantie en haalbaarheid. De privacycommissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de privacyrichtlijnen. De aanvrager krijgt bericht wanneer de uitkomst bekend is. 

De data en materialen die door Palga worden ontsloten, komen voort uit het normale zorgproces. Onderzoek met deze data en/of materialen valt daarom niet onder de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. De goedkeuring door de Wetenschappelijke Raad en Privacycommissie van Palga is echter geen niet-WMO verklaring. Wanneer deze voor het onderzoek vereist is, dient deze aangevraagd te worden bij een erkende METC. De verklaring kan met de aanvraag mee geüpload worden in het Palga Aanvraag Systeem.

Procedure cohortzoekvraag

Het aanvragen van een cohort-zoekvraag verloopt eveneens via het Palga Aanvraag Systeem. Voor het koppelen van patiëntendata is in de meeste gevallen toestemming nodig van de patiënt. Het blanco informed consent formulier en de patiëntinformatie dienen bij de aanvraag gevoegd te worden. Wanneer er geen informed consent is afgenomen wordt een toelichting gevraagd  voor het ontbreken hiervan. Meer informatie over koppelingen van patiëntendata is te vinden op de website van Federa en in de Gedragscode Goed Gedrag (klik hier voor de Gedragscode).

Ook cohortzoekvragen worden voorgelegd aan en getoetst door de Wetenschappelijke Raad en Privacycommissie van Palga. Deze beoordeling is echter niet ter vervanging van beoordeling door een METC. Wanneer voor een onderzoek Palga-data gecombineerd wordt met gegevens uit een onderzoek dat wel WMO-plichtig is (bijvoorbeeld data van een randomized-controled trial), dient de METC-goedkeuring bij de aanvraag te worden gevoegd.

De Palga databank bevat geen patiëntidentificerende gegevens, uitsluitend pseudoniemen gebaseerd op deze gegevens. Om een koppeling te kunnen maken tussen een cohort en de Palga databank zal pseudonimisatie moeten plaatsvinden. Om dit te realiseren werken wij samen met ZorgTTP.

De procedure verloopt als volgt:

1. ZorgTTP levert aan de aanvrager de benodgde software en de bijbehorende handleiding. 

2. De aanvrager voorziet het cohort van administratienummers, pseudonimiseert de persoonsgegevens en stuurt het bestand met administratienummers en pseudoniemen naar Zorg TTP. 

3. ZorgTTP voert een tweede pseudonimisatie uit en stuurt deze pseudoniemen inclusief administratienummers naar Palga.

4. Palga koppelt de pseudoniemen van het cohort aan de pseudoniemen in de Palga-databank en selecteert de relevante pathologie-uitslagen.

5. Palga levert de pathologie-uitslagen onder vermelding van de administratienummers aan de aanvrager.

Levering 

Het gegevensbestand wordt via een beveiligde server aangeboden. Het bestand bevat de volgende rubrieken: jaar van onderzoek, soort onderzoek, datum onderzoek, geslacht, leeftijd, conclusie en diagnoseregels.
Daarnaast wordt er een e-mail gestuurd met twee bijlagen. In de eerste bijlage staat informatie over de zoekcriteria, de uitvoerrubrieken en het aantal excerpten dat voldoet aan de zoekcriteria. In de andere bijlage staan de leveringsvoorwaarden van Palga. 

Ga naar het Palga Aanvraag Systeem : https://aanvraag.palga.nl.
LET OP : DEZE LINK WERKT NIET MET VEROUDERDE BROWSERS.
Wij adviseren o.a. Firefox of Google Chrome

U kunt ook een email sturen aan : aanvraag@palga.nl