PALGA Aanvraag Systeem

 

Voor de aanvrager:
Door op de site https://aanvraag.palga.nl/#/login een account aan te maken, kunt u een aanvraag indienen. Ook indien u al in het bezit bent van PA-nummers van andere laboratoria waarvan u het PA-materiaal zoals de coupes en/of weefselblokjes wilt opvragen voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u via de PALGA portal een aanvraag indienen. PALGA helpt u dan bij het opvragen van de gewenste PA-materialen. 

Om een aanvraag in te dienen, dient u eerst een account aan te maken in het PALGA Aanvraag Systeem : https://aanvraag.palga.nl.
LET OP : DEZE LINK WERKT NIET MET VEROUDERDE BROWSERS.
Wij adviseren o.a. Firefox of Google Chrome

Na het aanmaken van een account, wordt u verzocht om zo specifiek mogelijk uw wensen te formuleren. Dit door de achtergrondinformatie over het onderzoek, de researchvraag, hypothese en methode aan te geven. Vervolgens kan de type aanvraag gekozen worden. U kunt gedurende het aanvraagproces de status van de aanvraag via het systeem volgen.

Klik hier voor uitgebreide toelichting van het aanvraagformulier.

Klik hier voor de handleiding voor de PALGA portal.

Account aanmaken

Aanvraag doen

 

Voor Laboratoria:
Verzoeken vanuit PALGA aan de laboratoria voor het opsturen van PA-materiaal (zowel PA verslagen, gekleurde of blanco coupes en/of blokken), maar ook klinische gegevens via de behandelaar  aan onderzoekers (voorheen: “PALGA intermediair procedure”) worden niet meer via de mail verstuurd, maar geüpload via de PALGA portal. De door u aangewezen laboratorium medewerker met toegang tot de PALGA portal, kan de aanvragen zien en verwerken. Als u, als pathologie-laboratorium, besluit om mee te werken aan het onderzoek, kunnen de materialen opgezocht en verstuurd worden. Omdat de contactgegevens van de onderzoeker en de uitgeleende PA-nummers bekend zijn in de PALGA portal, kan het uitgeleende materiaal met een druk op de knop teruggevraagd worden. De onderzoeker kan, via zijn eigen account, het hele proces van aanvraag, medewerking van pathologie-laboratoria en verzending volgen.

Voor het genereren van anonieme pathologie verslagen uit het UDPS kan er gebruik gemaakt worden van de volgende werkwijze. Maak gebruik van de excellijst Download PA nummers uit de PALGA portal.

Download hier de PALGA portal handleiding voor laboratoria

 

De HUB medewerker:
Nu de PALGA portal operationeel is, zijn ook de DNTP-hub medewerkers in alle regio’s gestart. Zij kunnen u veel werk uit handen nemen. Indien u in een eerder stadium heeft aangegeven graag van een DNTP-hub medewerker gebruik te maken, is de DNTP-hub medewerker in uw regio bij u langs geweest, of heeft een afspraak gemaakt om kennis te komen maken. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met Annette Gijsbers van PALGA (aanvraag@palga.nl). Er zijn ook pathologie-laboratoria die hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van een DNTP-hub medewerker. Mocht u dit alsnog willen, dan kunt u altijd contact opnemen met PALGA.

De hubmedewerkers zijn er voor het halen van blokken uit archieven voor onderzoek met restmateriaal. Onderzoekers van prospectief onderzoek (zoals bv. PLCRC of PSI) moeten zelf vooraf afspraken maken met de laboratoria over het extra insluiten van materiaal en het geoormerkt opslaan van dit materiaal speciaal voor hun onderzoek. De afspraken betreffen zowel de logistiek als de kosten.

 

Mocht u vragen hebben over de PALGA portal of over de DNTP-hub medewerker neem dan contact op met PALGA via aanvraag@palga.nl of telefonisch (088-0402700).