Codeboeken

Pathologen gebruiken in toenemende mate de landelijke protocollen voor de verslaglegging gebaseerd op landelijke richtlijnen van de FMS (Federatie Medisch Specialisten). Hierdoor komen de gegevens ook gestructureerd in de PALGA database.

Zie hiervoor ook de pagina over protocollen op deze website. PALGA ontwikkelt codeboeken voor onderzoekers zodat zij (in overleg met een adviseur) kunnen zien welke gegevens uit de protocollen opgevraagd kunnen worden voor onderzoek.  

Door het plaatsen van de codeboeken stimuleert PALGA wetenschappelijk onderzoek met pathologie data. De ontwikkeling van de codeboeken is mede mogelijk gemaakt door BBMRI-NL (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure The Netherlands) en TraIT2Health-RI.

De PALGA protocollen zijn primair bedoeld voor de verslaglegging door pathologen en worden daarom regelmatig vernieuwd. Na de release van een nieuwe versie wordt het codeboek binnen een termijn van enkele weken eveneens vernieuwd.

Een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de PALGA-databank, kan via het PALGA Aanvraag Systeem gesteld worden. De adviseurs van PALGA adviseren onderzoekers over het gebruik van PALGA als onderzoeksbron en begeleiden onderzoekers bij het aanvragen en interpreteren van pathologiegegevens.

 

Verwachte publicatiedatum van de eerste codeboeken is begin 2019.

 

BELANGRIJK: Omdat de protocollen regelmatig worden vernieuwd zijn ook de codeboeken aan regelmatige verandering onderhevig. PALGA draagt er zorg voor dat de codeboeken die op de website van PALGA geplaatst worden actueel zijn.  

Disclaimer: PALGA neemt geen verantwoordelijkheid voor codeboeken die door derden zijn overgenomen en elders (op websites van derden) worden gepubliceerd. Voor dataleveringen is afstemming met één van de PALGA adviseurs noodzakelijk.