Excerpten

 

Alle pathologie laboratoria in Nederland verzenden dagelijks excerpten naar de Palga-databank. Een excerpt is een samenvatting van het oorspronkelijke pathologie verslag en bevat onder meer de diagnoseregels en de conclusie van de patholoog. Voor een volledig overzicht van de rubrieken van het excerpt klik hier.         

De persoonsgegevens worden door een Thrusted Third Party (ZorgTTP) gepseudonimiseerd. Er is bijvoorbeeld een pseudoniem gebaseerd op de 1e vier letters van de geboortenaam, geboortedatum en geslacht, een 2e pseudoniem op de 1e acht letters van de geboortenaam, geboortedatum en geslacht een 3e op het Burger Service Nummer. Patiënten zijn dus niet identificeerbaar. 

De Palga-databank biedt ongekende mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De databank bevat nagenoeg alle excerpten van ruim 12 miljoen patiënten en groeit met ruim 2 miljoen per jaar.

In de pathologielaboratoria wordt in toenemende mate gewerkt met synoptic reporting (protocollen) gebaseerd op landelijke richtlijnen. Op de pagina Professionals/Protocollen van deze website wordt up to date informatie bijgehouden over de beschikbare protocollen. Voor vrijwel alle tumoren waarvoor nationale richtlijnen zijn opgesteld zijn protocollen beschikbaar.   

Diagnoseregels

Aan ieder verslag kent de patholoog één of meerdere diagnoseregels toe die bestaan uit een combinatie van diagnosetermen (lokalisatie, verkrijgingtechniek, afwijking) uit de Palga-Thesaurus. Deze diagnosetermen worden automatisch voorzien van één of meer classificatiecodes uit een hiërarchisch geordend coderingssysteem. Deze codes zijn in oorsprong georiënteerd op de Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), versie 1982, uitgegeven door het College of American Pathologists. Vanaf eind 2018 zijn voor de enkelvoudige termen ook de SNOMEDCT termen beschikbaar. Voor de meervoduige termen volgen de SNOMEDCT codes begin 2019.