Gegevensaanvragen

 

Palga levert gegevens uit de landelijke databank voor wetenschappelijk onderzoek, voor medische kwaliteitscontrole en voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken. Palga biedt de mogelijkheid tot koppeling van gegevens via een trusted third party (TTP).

De Palga-data bestaan uit excerpten en gaan terug tot 1971, sinds 1991 is er landelijke dekking. Dit betekent dat alle pathologie laboratoria in Nederland zijn aangesloten op het Palga-netwerk. De schat aan informatie in de databank biedt de mogelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek, ook omdat het een ingang is tot de weefselarchieven. Lees hiervoor ook onze folder.  

Een zogenaamde ‘zoekvraag’, een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de Palga-databank, kan via het Palga Aanvraag Systeem gesteld worden. U dient hiervoor eerst een account aan te maken. Voor gegevensverstrekkingen uit de Palga-databank wordt een aanvraagprocedure doorlopen. Onder strikte privacy voorwaarden is het ook mogelijk om een onderzoekscohort te koppelen aan de Palga-databank. 

De mogelijkheden van Palga voor wetenschappelijk onderzoek worden ook beschreven in diverse artikelen. Lees meer in TSG 90, 2012; 276-279 en Ned Tijdschr Oncol 2012;9:104-10.

Een volledig overzicht van de aanvraag procedure kan gevonden worden op de overzichtspagina