Gegevensaanvragen

PALGA levert gegevens uit de landelijke databanken voor wetenschappelijk onderzoek, voor medische kwaliteitscontrole, en voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken. PALGA biedt de mogelijkheid tot koppeling van data via een TTP.

PALGA beheert een landelijke databank van pathologie-uitslagen, de PALGA-databank. Deze zogenoemde excerpten gaan terug tot 1971 en er is sinds 1991 landelijke dekking. Dit betekent dat alle nu alle pathologie laboratoria in Nederland zijn aangesloten op de landelijke infrastructuur. De schat aan informatie in de databank biedt wetenschappers mogelijkheden tot onderzoek, ook omdat het een ingang is tot de weefselarchieven. Daarnaast kunnen de gegevens van de databank gebruikt worden voor kwaliteitscontroles van bevolkingsonderzoeken en dient het als signaleringsbron van de Nederlandse Kankerregistratie

Een zogenaamde ‘zoekvraag’, een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de PALGA-databank, kan via het PALGA Aanvraag Systeem gesteld worden. U dient hiervoor eerst een account aan te maken. Voor gegevensverstrekkingen uit de PALGA-databank wordt een aanvraagprocedure doorlopen. Onder strikte privacyvoorwaarden is het ook mogelijk om een onderzoekscohort te koppelen aan de PALGA-databank. 

De mogelijkheden van PALGA voor wetenschappelijk onderzoek worden ook beschreven in diverse artikelen. Lees meer in TSG 90, 2012; 276-279 en Ned Tijdschr Oncol 2012;9:104-10.

Soorten aanvragen