De HUB medewerker

 

Nu de Palga-portal operationeel is, zijn ook de DNTP-HUB medewerkers in alle regio’s gestart. Zij kunnen u veel werk uit handen nemen. Indien u in een eerder stadium heeft aangegeven graag van een DNTP-HUB medewerker gebruik te maken, is de DNTP-HUB medewerker in uw regio bij u langs geweest, of heeft een afspraak gemaakt om kennis te komen maken. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met een medewerker van Palga (aanvraag@palga.nl). Er zijn ook pathologie-laboratoria die hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van een DNTP-HUB medewerker. Mocht u dit alsnog willen, dan kunt u altijd contact opnemen met Palga. 

De HUB medewerkers zijn er voor het halen van blokken uit archieven voor onderzoek met restmateriaal. Onderzoekers van prospectief onderzoek (zoals bv. PLCRC of PSI) moeten zelf vooraf afspraken maken met de laboratoria over het extra insluiten van materiaal en het geoormerkt opslaan van dit materiaal speciaal voor hun onderzoek. De afspraken betreffen zowel de logistiek als de kosten. 

Mocht u vragen hebben over de Palga-portal of over de DNTP-hub medewerker neem dan contact op met Palga via aanvraag@palga.nl of telefonisch (088-0402700).