Koppelingen

 

Palga biedt de mogelijkheid aan aanvragers om gebruik te maken van gegevens die ontstaan uit een koppeling van gegevens uit Palga met gegevens uit een andere registratie:

NKR-Palga

Palga bevat gegevens over de pathologische diagnose. De NKR bevat gegevens over diagnose, behandeling en overleving van kanker. Voor bepaalde onderzoeksvragen kan het wenselijk zijn om deze gegevensbronnen te combineren. In de volgende gevallen is het wenselijk om van deze koppeling gebruik te maken:

1. Als er aanvullende pathologie gegevens over tumoren nodig zijn die niet in de NKR beschikbaar zijn 
2. Als er pathologie-historie of follow-up van tumoren uit de NKR nodig is
3. Als de onderzoeker coupes of weefsel van tumoren uit de NKR wil opvragen voor nader onderzoek

Zowel bij IKNL als bij Palga moet een aanvraag ingediend worden. Klik hier voor nadere toelichting en voorbeelden.

PHARMO-Palga

PHARMO is de PHARmacoMOrbidity linkage en koppelt gegevens uit diverse databanken waaronder (ziekenhuis)apothekers, ziekenhuizen, huisartsen en klinische laboratoria. In de volgende gevallen is het wenselijk om gebruik te maken van de PHARMO-PALGA koppeling:  

1.Als er onderzoek wordt gedaan naar de pathologische gevolgen van geneesmiddelen
2.Als er onderzoek wordt gedaan naar het ziekteverloop a.g.v. het gebruik van geneesmiddelen

Zowel bij PHARMO als bij PALGA moet een aanvraag ingediend worden. Klik hier voor nadere toelichting en voorbeelden

 

Andere koppelingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld met de DICA, het Tweelingenregister en STOET. Neem hiervoor contact op met de Adviseurs Gegevensaanvragen.