Materiaal aanvragen (intermediaire procedure)

 

Naast data is het soms ook gewenst om additionele informatie op te vragen. Hiervoor kunnen de complete (anonieme) PA-verslagen opgevraagd worden of kan er PA-materiaal opgevraagd worden om verder wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Palga treedt dan op als intermediair tussen de onderzoeker en het laboratorium.   Palga informeert de laboratoria van welke rapportnummers materiaal wordt gevraagd. De onderzoeker kan, via de Palga-portal zien welke laboratoria zijn benaderd en kan zelf contact opnemen met het laboratoria om de aanvraag verder toe te lichten. 

Door de intermediairprocedure kan Palga de ingang vormen tot de nader gebruik biobanken in de laboratoria. Zo kan de onderzoeker bijvoorbeeld via Palga de coupes opvragen om de diagnose te bevestigen/reviseren of de weefselblokjes opvragen om aanvullende bepalingen te verrichten. Daarnaast is het ook mogelijk om via de patholoog in contact te komen met de behandelend arts. De arts kan de onderzoeker voorzien van klinische gegevens als aanvulling op de gegevens uit de excerpten in de Palga-databank. Hierbij valt te denken aan de klachten van de patiënt in de periode voorafgaand aan de diagnose, co-morbiditeit voorafgaand of na afloop van de ingreep, medicatiegebruik, familiegeschiedenis etc.  

Indien de onderzoeker ook klinische informatie uit het patiëntendossier wil ontvangen, dienen zij dus zelf een specialist in het ziekenhuis in te schakelen! 

Meer informatie over het gebruik van weefsel voor wetenschappelijk onderzoek kunt u lezen in artikel: 'Het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief; Een databank plus nader-gebruik-biobank van grote waarde' (Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 90, 2012; 276-279). 

Ga naar de aanvraagprocedure.