Onderzoekers

 

Pathologen (in opleiding) en andere medisch specialisten kunnen excerpten opvragen. Ook epidemiologen, gezondheidswetenschappers en biomedisch wetenschappers kunnen gegevens opvragen. PALGA beveelt wel aan dat deze aanvragers een patholoog bij de aanvraag betrekken. Een patholoog kan het best beoordelen op welke diagnosetermen gezocht moet worden. Ook kan de patholoog medeaanvragers uitleg geven omtrent de  systematiek rond de zoekvraag en de interpretatie van gegevens uit de PALGA-databank. In principe is de patholoog ook diegene met wie de correspondentie plaatsvindt. Direct overleg met de medeaanvrager is uiteraard ook mogelijk.

Aanvragen waar geen patholoog bij betrokken is worden wel in behandeling genomen. De adviseurs van PALGA kunnen eventueel alsnog bemiddelen bij het betrekken van een patholoog bij de aanvraag. Aan aanvragen zonder patholoog zijn hogere kosten verbonden.