Overzichtspagina gegevensaanvragen

Het proces van de aanvraag en het behandelen van de aanvraag staat hieronder beschreven. Daarin vindt u een overzicht van het proces met een verwijzing naar de relevante pagina’s op de website waar u meer informatie kunt vinden over deze onderwerpen.

Voorbereiding aanvraag

De PALGA-databank is bedoeld voor onderzoekers. Er zijn een aantal leveringvoowaarden waaraan voldaan moet worden voordat een gegevensaanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarnaast zijn er eisen aan de aanvraag op basis van Privacywetgeving, die strenger of minder streng zijn, afhankelijk van de soort aanvraag. Er zijn ook verwachtingen gesteld aan de aanvragers. Welke dit zijn kunnen gevonden worden op “Wie kan er aanvragen?”.

Wanneer een aanvrager informatie wil vanuit de PALGA-databank, gebeurt dit meestal door middel van het uitvoeren van een gegevensaanvraag. Of onze databanken geschikt zijn voor de onderzoeksvraag van een aanvrager kan gecontroleerd worden via de pagina “Welke gegevens kunnen opgevraagd worden?”. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van PALGA’s Openbare Databank. Via deze weg kan een onderzoeker een impressie krijgen van de informatie die beschikbaar is voor een aanvraag.

Aanvraag

De zoekvragen in de PALGA-databank worden ingediend via het PALGA-aanvraag systeem. D.m.v. een formulier geeft de onderzoeker aan in welke gegevens en/of materialen hij/zij interesse heeft (een handleiding voor het indienen van dit formulier vindt u hier). Het is hierbij mogelijk om een koppeling te maken met andere registraties. Voor het aanvragen van gegevens worden geen kosten inrekening gebracht (voor het aanvragen van materiaal bij de laboratoria mogelijk wel).

Behandeling aanvraag

Nu start de interne procedure van de aanvraag. Onze medewerkers beoordelen de aanvraag, en komen mogelijk met suggesties voor aanpassingen. De adviseurs gegevensaanvragen kunnen additionele informatie of materialen aanraden voor het onderzoek, of juist afraden, indien er naar hun inzicht gegevens worden gevraagd die niet noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Ook controleren de adviseurs gegevensaanvragen of het onderzoek voldoet aan de eisen van onze Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Commissie voor het leveren van gegevens. Wanneer de onderzoeker en de adviseur overeenstemming hebben bereikt over de aanvraag, gaat deze door naar de volgende fase. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad. Als de aanvraag goedgekeurd is door de Wetenschappelijke Raad, kan de adviseur starten met bouwen van het gevraagde databestand.

 

Materiaal aanvraag

Het is ook mogelijk om materiaal aan te vragen in plaats van, of naast een gegevensaanvraag. De procedure voor materiaalaanvragen loopt anders dan de andere aanvragen. PALGA heeft met betrekking tot het leveren van materiaal alleen een faciliterende rol, en verzamelt of bewaart zelf geen materiaal. Daarnaast kunnen voor de materiaalaanvragen wel kosten in rekening gebracht worden door de laboratoria.

Bij veel laboratoria zult u ook ondersteund worden door de HUB medewerker.

Adviseurs gegevensaanvragen

Onze adviseurs staan ter beschikking om onderzoekers te ondersteunen bij hun aanvragen, en de informatie op de website indien nodig toe te lichten.