Leveringsvoorwaarden

 

 

Verplichtingen en aansprakelijkheid
Aanvrager(s) verbinden zich tot en zijn aansprakelijk voor:

 • De geleverde gegevens en de verkregen resultaten worden niet voor enig ander doel gebruikt en gepubliceerd dan hierboven aangegeven.
 • De geleverde gegevens en de verkregen resultaten worden niet doorgeleverd aan derden, niet verbonden aan dit onderzoek, tenzij expliciet anders overeen gekomen.
 • De geleverde gegevens worden 5 jaar na publicatie vernietigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 • Er worden geen handelingen verricht waarmee de identiteit van de betrokkene herleid kan worden wanneer er (onbedoeld) indirect identificerende gegevens zonder toestemming van de betrokkene geleverd zijn.
 • Elke publicatie (of een deel daarvan) die betrekking heeft op de gegevensverstrekking wordt aan Stichting Palga voorgelegd ter beoordeling alvorens het daadwerkelijk gepubliceerd wordt.
 • Bronvermelding vindt plaats in en bij alle vormen van publicatie met referentie naar Casparie et al. 2007; de naam “Palga: Dutch Pathology Registry” wordt opgenomen in het abstract, indien van toepassing. De volledige Engelse naam voor Palga is “the nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands”.
 • Een pdf van het gepubliceerde worden opgestuurd aan Stichting Palga(aanvraag@palga.nl)
 • De aanvrager conformeert zich aan de Code Goed Gedrag van de FMWV/FEDERA en, indien via de Palga intermediair procedure PA-materiaal wordt verzameld, aan de Code Goed Gebruik, verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
 • Indien van de Palga intermediair procedure gebruik wordt gemaakt, zal de aanvrager bij publicatie de “Palga-groep” als co-auteur opvoeren. Meer informatie over “Palga-groep” kunt u hier vinden.
 • Er wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige fysieke en logistieke beveiliging van de gegevens. Daartoe zijn voorzieningen getroffen ter voorkoming van: 
  a. onachtzaamheid of opzettelijk verkeerd gebruik van de gegevens; 
  b. verlies van verstrekte gegevens en 
  c. ongeoorloofde toegang tot c.q. inzage in de verstrekte gegevens.