Zoekvragen

 

De oriënterende zoekvraag

Sinds 2015 beschikt Palga over de Palga Openbare Databank (PODB). U kunt hierin eenvoudig zelf zoeken. U wilt bijvoorbeeld weten of de verhouding tussen het aantal benigne en maligne prostaatbiopten in uw laboratorium overeenkomt met de landelijke cijfers. Of u wilt weten of die specifieke diagnose nu echt zo zeldzaam is als u denkt.

Met de oriënterende zoekvraag kunt u landelijke cijfers (die u niet in de PODB kunt vinden) opvragen. Wij passen bij deze zoekvraag geen bewerking toe op de gegevens. De verkregen aantallen zijn ruwe, niet verder bewerkte data. Palga draagt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid van de gegevens en raadt het gebruik van de getallen voor publicatie af. De mogelijkheid blijft natuurlijk aanwezig om daarna alsnog een landelijke zoekvraag te stellen.

De landelijke zoekvraag

Via een landelijke zoekvraag kunnen excerpten opgevraagd worden uit de landelijke Palga-databank. Een adviseur van Palga begeleidt het aanvraagproces. Alle aanvragen worden beoordeeld door de wetenschappelijke raad en de privacy commissie. De door de patholoog opgestelde diagnoseregels maken het mogelijk om excerpten te selecteren op lokalisatie/topografie (bv slokdarm), op ingreep (bv biopt/resectie), op afwijking (bv adenocarcinoom), of op een combinatie van deze (bv biopten van adenocarcinoom van de slokdarm)). Zoektermen die veelvuldig gezamenlijk worden gebruikt, zijn samengevoegd tot retrievaltermen. Een restrictie op jaar van onderzoek, leeftijd van de patiënt of soort pathologie onderzoek (zoals histologie) is daarnaast ook mogelijk. De adviseur stemt de exacte zoekcriteria met u af. U ontvangt een bestand met excerpten.

In principe is de Palga databank een pathologie-diagnose-databank, maar doordat ieder excerpt voorzien is van gepseudonimiseerde patiëntidentificatie is het mogelijk om de pathologie-historie van een patiënt samen te stellen. Ook gegevens van patiënten die verhuisd zijn of een specialist buiten de regio hebben bezocht kunnen gevonden worden.

De cohort zoekvraag

De cohort-zoekvraag is een landelijke zoekvraag met koppeling. De gegevens van een onderzoekscohort worden dan, onder strikte privacy-gerelateerde voorwaarden - gekoppeld met de Palga-databank. Voor zo’n koppeling wordt de gepseudonimiseerde patiëntidentificatie gebruikt. Door koppeling is het mogelijk na te gaan of de deelnemers van het onderzoekscohort in de Palga-databank bekend zijn met een bepaalde diagnose. Een koppeling van een onderzoekscohort kan incidenteel, maar ook regelmatig plaatsvinden. Een voorbeeld van een regelmatig herhaalde koppeling is die van het Nederlands Cohort Studie naar Voeding en Kanker (n=120.852) met de Palga-databank die jaarlijks plaatsvindt. Van de deelnemers aan dit cohort onderzoek zijn de voedings- en leefstijlgewoontes bekend. Door de jaarlijkse koppeling met de Palga-databank kan er een relatie gelegd worden tussen de voedings- en leefstijlgewoontes en het ontstaan van ziektes zoals kanker.

Ook zijn koppelingen met andere registraties mogelijk, bijvoorbeeld met de kankerregistratie, PHARMO, DICA en STOET. Lees hier meer.

Intermediaire aanvraag (materiaal aanvragen)

Het is ook mogelijk om via Palga materiaal aan te vragen bij de laboratoria. Dit proces loopt anders dan de andere soorten aanvragen, en heeft daarom zijn eigen pagina’s.  Lees hier meer over op de pagina’s over materiaal aanvragen.