De kracht van onze impact

Palga gaat verder dan alleen de diensten die ze levert. Door het gestructureerd aanbieden van pathologiegegevens draagt Palga bij aan verbeterde patiëntenzorg. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van diagnoses en behandelingen. Wij identificeren drie gebieden waar wij impact op hebben.

Impact

Wetenschappelijk

Palga speelt een grote rol in het voorzien van informatie voor de onderzoekers. Jaarlijks worden er bijna 200 nieuwe aanvragen gedaan voor wetenschappelijk onderzoek met pathologie data en weefsel. Palga biedt hiervoor unieke inzichten die nergens anders in de wereld te verkrijgen zijn. Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een behandelplan voor de patiënt en het verbeteren van de kwaliteit in de gezondheidszorg.   

Stichting Palga is trots op haar impact op het wetenschappelijke veld, zowel via de onderzoeken waar zij direct betrokken is als de publicaties die voortkomen uit de aanvragen voor gegevens van onderzoekers. De door Palga gefaciliteerde publicaties stijgt elk jaar.

Uit een promotie onderzoek van Julie Swillens genaamd ‘IMPROVING’ bleek dat er veel praktijkvariatie in de diagnostiek speelt. Palga zet zich in voor het reduceren van deze praktijkvariatie door middel van gestructureerd pathologiegegevens verzamelen, beschermen en ter beschikking stellen.  

Palga is een partner geweest in een landelijk onderzoek naar de impact van COVID-19 op diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten. Het project analyseert de effecten op het hele zorgpad voor kanker en komt tot concrete aanbevelingen.  

Een mooi voorbeeld van hoe een grote verzameling van gearchiveerde pathologieverslagen kan worden ingezet voor onderzoek is het promotie onderzoek van Carmen van Dooijeweert. Het onderzoek heeft betrekking tot de kwaliteitsverbetering voor de beoordeling van bio markers voor borstkanker. Dit proefschrift was grotendeels gebaseerd op geprotocolleerde pathologieverslagen uit de landelijke databank Palga.  

 

Maatschappelijk

Palga is gericht op impact: impact op het leven van de patiënt. Omdat er steeds meer mogelijkheden komen op het gebied van behandelingen, wordt het nog belangrijker om informatie te integreren om zo tot een goede keuze voor de behandeling van een patiënt te komen. Wat doen wij direct voor de patiënten?

Pathologen hebben door de Palga infrastructuur een direct overzicht van diagnoses en beschikbaarheid van weefselmateriaal van de patiënt, waardoor sneller, beter en goedkoper de juiste diagnose kan worden gesteld. Door dit directe inzicht in reeds verrichte, vaak dure testen, hoeven deze niet opnieuw ingezet te worden maar zijn ze direct beschikbaar voor het behandelteam.

Palga levert voorlichtingsmaterialen voor patiënten over hoe hun data gebruikt wordt, en over de privacy wetgeving. Wanneer patiënten begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt en welke impact dit kan hebben, kunnen ze bewustere keuzes maken.

Daarnaast heeft Palga samen met de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) een rapportage uitgebracht over de impact van de pandemie op de zorg. Het RIVM zal gebruik maken van onze resultaten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Lees hier meer in ons bericht.

 

Template samenvatting innovatie idee
Template samenvatting innovatie idee

Innovatie

Palga wil bijdragen aan innovaties in de gezondheidszorg en stimuleert innovatie vanuit de pathologie zelf. Wij ontvangen graag uw innovatie ideeën via uw Palga contactpersoon of via stichting@palga.nl. Bij het indienen van nieuwe innovatie ideeën waarbij betrokkenheid van Palga wordt gevraagd kunt u deze template als leidraad gebruiken.

De rol van Palga voor de volksgezondheid

  • De monitoring van de bevolkingsonderzoeken naar kanker is grotendeels gebaseerd op informatie vanuit Palga.

  • De Nederlandse kankerregistratie is gebaseerd op informatie vanuit Palga. Tijdens de COVID-19 crisis heeft Palga als eerste ter wereld de effecten van het virus op de kankerzorg gepubliceerd.

  • Kwaliteitsregistraties binnen de oncologie gebruiken data van Palga. Zonder deze gegevens kunnen zij geen evaluatie van behandeling van kankerpatiënten verrichten.