PALGA-prijs

 

Bent u wellicht de auteur van het beste artikel op basis van PALGA-data in 2021?

Sinds 2012 wordt de PALGA-prijs uitgereikt voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens. Een overzicht van de winnaars en inzendingen van voorgaande jaren vindt u hier. Ook in 2021 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt, tijdens de Novemberdagen van de Pathologie (18 en 19 november 2021).

Als u de auteur bent van een of meerdere wetenschappelijke artikelen op basis van PALGA-data (ongepubliceerd of gepubliceerd in 2020) kunt u meedingen naar de PALGA-prijs 2021 door het abstract in te sturen. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

Voorwaarden:

  • De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA
  • U bent bereid een presentatie te geven na de uitreiking tijdens de Novemberdagen van de Pathologie (18 november 2021, in de middag). Exacte tijd en locatie volgen.
  • Het abstract is Engelstalig en bevat maximaal 300 woorden
  • Het abstract wordt aangeleverd als word-document

Procedure:

  • Deadline voor het indienen van abstracts is maandag 23 augustus 2021 om 09.00u.
  • Indienen van het abstract kan via een email aan aanvraag@palga.nl met het abstract als bijlage.
  • Eind september 2021 krijgen de inzenders bericht over de uitslag van de 1e ronde.
  • Medio oktober 2021 krijgen de finalisten bericht of zij gewonnen hebben.  

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de onderzoeker(s) te attenderen op dit bericht? Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken. Bij voorbaat hartelijk dank.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail aan aanvraag@palga.nl of telefonisch via Chantal Epskamp-Kuijpers: 088 04 02 700.

Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen!

De winnaars van de voorgaande jaren kunt u hieronder terugvinden.

2020:

Op maandag 14 december is de PALGA-prijs van 2020 uitgereikt aan Mathilde Almekinders, patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, voor haar abstract getiteld:

Impact of the mammary microenvironment in ductal carcinoma in situ (DCIS) progression

Vanwege de COVID-19 pandemie vond de uitreiking dit jaar digitaal plaats. De uitreiking kunt u hier bekijken.  

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden. 

Mathilde gaf ook een presentatie, maar omdat het nog ongepubliceerde data betreft kunnen we deze op dit moment nog niet delen.

De overige inzendingen van 2020 kunt u hier teruglezen.

Uitreiking PALGA-prijs 2020

2019:

Op 12 april is de PALGA-prijs van 2019 uitgereikt aan Sofie Berghuis, voor haar abstract getiteld:
 
Real world data on discordance between estrogen, progesterone and HER2 receptor expression on diagnostic tumor biopsy versus tumor resection material 
 
Het winnende abstract kunt u hier terugvinden. 
 
De overige inzendingen van 2019 kunt u hier teruglezen.

 

 

2018:

Op 21 juni is de PALGA-prijs van 2018 uitgereikt aan Lindy Visser voor haar abstract getiteld: 

Risk factors for an invasive breast cancer recurrence after ductal carcinoma in situ

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden.

De overige inzendingen van 2018 kunt u hier teruglezen.

PALGA prijs

 

 

PALGA prijs3

2017:

Op 30 maart is de PALGA-prijs van 2017 uitgereikt aan Mintsje de Boer voor haar abstract getiteld:  

Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL): Relative and absolute risk assessment based on a population-based study over a 26-year period

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden.

De overige inzendingen van 2017 kunt u hier teruglezen.

 PALGA prijs

2016:

Op 13 april is de PALGA-prijs van 2016 uitgereikt aan Chantal Epskamp-Kuijpers voor haar abstract:

Interlaboratory variability in the histological grading of colorectal adenocarcinomas in a nationwide cohort.

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden.

De overige inzendingen van 2016 kunt u hier teruglezen.

    

 

                  

2015:

Op 24 april is de PALGA-prijs van 2015 uitgereikt aan Mischa de Ridder en Matthijs Valstar voor hun abstract :

Salivary gland pleomorphic adenoma: a national incidence-study of the primary tumor and recurrences in a 21-year period.

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden.
De overige inzendingen van 2015 kunt u hier teruglezen.

PALGA prijs            PALGA prijs2     

PALGA prijs3

 

2014 :

De winnaar van de PALGA Prijs 2014 is Lauranne Derikx voor haar abstract getiteld:
Prior colorectal neoplasia is associated with increased risk of ileoanal pouch neoplasia in patients with inflammatory bowel disease.

Alle inzendingen van 2014 kunt u hier teruglezen.

2013 :

De winnaar van de PALGA Prijs 2013 is Hannah van Meurs voor haar abstract getiteld:
The incidence of endometrial hyperplasia and cancer in 1031 patients with a granulosa cell tumor of the ovary: long term follow-up in a population based cohort study

Alle inzendingen van 2013 kunt u hier teruglezen.

2012 :

De winnaar van de PALGA Prijs 2012 is András Keszei voor zijn abstract getiteld:
Association between vegetable and fruit intake and the risk of Barrett’s esophagus in a large Dutch cohort

Alle inzendingen van 2012 kunt u hier teruglezen.

PALGAprijs2012 

PALGAprijs2012-0