Publicaties

Stichting PALGA is trots op haar impact op het wetenschappelijke veld, zowel via de onderzoeken waar zij direct bij betrokken is als de publicaties die voortkomen uit de aanvragen voor gegevens van onderzoekers. Het afgelopen jaar, 2020, hadden de publicaties die gebaseerd waren op PALGA’s database een h-index van 7. Hieronder weergegeven is een grafiek met de ontwikkeling van de hoeveelheid publicaties per jaar.

De aanvragen van onderzoekers voor gegevens uit de landelijke databank leiden tot publicaties waarin het gebruik van PALGA tot uiting komt. In elk jaarverslag wordt een overzicht van deze publicaties opgenomen. Hier uitgelicht staat een selectie van artikelen met een i-index van 10 of hoger.

Article name Journal Number of citations
Fewer cancer diagnoses during the COVID-19 epidemic in the Netherlands. Lancet Oncol. 2020; 21(6):750-751. 172
Clinical-grade detection of microsatellite instability in colorectal tumors by deep learning. Gastroenterology. 2020; 159(4):1406-1416. 25
Significant inter- and intra-laboratory variation in grading of invasive breast cancer: a nationwide study of 33,043 patients in the Netherlands. Int J Cancer 2020; 146(3): 769-780. 14
Global impact of the COVID-19 pandemic on cytopathology practice: Results from an international survey of laboratories in 23 countries. Cancer Cytopathol. 2020; 128(12):885-894. 14
 A population-based study on intestinal and diffuse type adenocarcinoma of the oesophagus and stomach in the Netherlands between 1989 and 2015. Eur J Cancer 2020; 130: 23-31. 12

 

Artikelen gepubliceerd in 2021
Artikelen op volgorde van jaartal

Ontbreekt een publicatie op de lijst, dan kunt u dit doorgeven aan aanvraag@palga.nl.

Overige publicaties  

Over PALGA:

Cytologie: Cytologie is een niet invasieve diagnostische methode waarvan de uitslag snel bekend kan zijn. Bovendien ook relatief goedkoop. Maar wat draagt cytologisch onderzoek bij? Is de uitslag wel doorslaggevend genoeg? Is er behoefte aan scholing, andere classificaties? Een eerste stap om deze vragen te beantwoorden is het in kaart brengen van wat in Nederland aan cytologisch onderzoek wordt gedaan. Hierbij een kort verslag van deze inventarisatie.

Obducties: De NVVP heeft, in samenwerking met PALGA, onderzoek gedaan naar het aantal pathologie onderzoeken op overledenen (obducties) in Nederland in de afgelopen 10 jaar. Lees meer

Bevolkingsonderzoeken: PALGA levert ieder jaar gegevens voor de evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. In de folder, opgesteld door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vindt u de resultaten tot en met 2015.