Nieuws

25 Mar 2022
Monitoring en evaluatie van het BVO Darmkanker en wetenschappelijk onderzoek niet gehinderd. Onnodige datadeling voorkomen.
Lees verder >>
7 Jul 2021
Op 6 juli 2021 heeft de mondelinge behandeling plaats gevonden van het door PALGA tegen DTHS aangespannen kort geding.
Lees verder >>
24 May 2018
11 Oct 2016
Onderstaande treft u de presentaties gehouden tijdens de PCP-PALGA-dag van donderdag 6 oktober 2016
Lees verder >>
1 Apr 2016
Het pathologieverslag bevat vaak prognostische informatie over de gerapporteerde ziekte en is vaak de basis voor beslissingen omtrent de behandeling, met name in de oncologie. Het is dan ook van groot belang dat de diagnose en het pathologieverslag juist, tijdig en volledig zijn. Een verkeerde diagnose kan (ernstige) gevolgen voor de patiënt hebben. Helaas zijn fouten in de gezondheidszorg, dus ook in de pathologie, onvermijdelijk. Het is de taak van alle betrokkenen om deze fouten tot een minimum te beperken. Het doel van het proefschrift was het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van een aantal aspecten binnen de pathologie (en patiëntenzorg). De belangrijkste conclusie was dat verbetering van zorg mogelijk is door toepassing van relatief eenvoudige kwaliteitsinterventies binnen de pathologie.
Lees verder >>
10 Nov 2015
Het PALGA Aanvraag Systeem
Lees verder >>
12 Oct 2015
Onderstaande treft u de presentaties gehouden tijdens de PCP-PALGA-dag van donderdag 8 oktober 2015
Lees verder >>
17 Sep 2015
Derde prijs poster Caro Sluijter op ECP congres Belgrado
Lees verder >>
16 Jul 2015
Het DNTP initiatief wil graag de laatste ontwikkelingen met u delen.
Lees verder >>
27 May 2015
Vanaf heden kunt u de nieuwste Release Notes U-DPS vinden op deze site.
Lees verder >>
30 Jan 2015
De website van PALGA is vernieuwd! Ook ons logo heeft een make over gehad. Wij starten het jaar 2015 met een frisse uitstraling, veel ambities en goede zin. Wilt u reageren? Stuur dan een mail naar stichting@palga.nl.
Lees verder >>
14 Jan 2015
Een belangrijke dienstverlening van PALGA is het leveren van gegevens voor onderzoek.
Lees verder >>
12 Jan 2015
Ook het logo wordt vernieuwd. De uitstraling sluit daarmee nog beter aan bij onze visie:
Lees verder >>
3 Nov 2014
Vanaf vandaag is de PALGA OPENBARE DATABANK te raadplegen via www.palga.nl/openbare-databank
Lees verder >>
23 Oct 2014
PALGA levert ieder jaar gegevens voor de evaluatie van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.
Lees verder >>
7 Oct 2014
De Functionele Omschrijving Electronische Consult Uitslag is vervangen door een nieuwe versie. Lees meer --- Link naar pagina Decentraal
Lees verder >>
25 Sep 2014
Op dinsdagmiddag 7 oktober 2014 organiseert Stichting PALGA een wetenschappelijk symposium voor pathologen, onderzoekers en medische registraties. Het wetenschappelijke potentieel zal getoond worden aan de hand van voorbeelden van onderzoek met gegevens uit de landelijke PALGA-databank.
Lees verder >>
7 Aug 2014
In 2012 zijn de NVVP, PALGA en de afdelingen pathologie van de UMC’s gestart met het project DNTP (Dutch National Tissuebank Portal). DNTP is een Rainbow project van BBMRI-NL en streeft naar meer, makkelijker en beter nader gebruik van lichaamsmateriaal uit alle pathologie laboratoria in Nederland voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wil het project zowel onderzoekers, pathologie laboratoria als patiënten faciliteren. Om zo te komen tot meer en beter onderzoek ten behoeve van de gezondheidszorg in Nederland.
Lees verder >>
5 Aug 2014
Met ingang van 4 augustus 2014 is Caro Sluijter als promovendus bij PALGA begonnen. Het doel van haar onderzoek is het verminderen van medische fouten binnen de oncologie door het gebruik van standaardverslaggeving in meer dan 90% van alle oncologische resecties.
Lees verder >>
28 Jul 2014
Er is een nieuwe update beschikbaar ten behoeve van de laboratoria die de verzending van de Elektronische Consult Uitslag ondersteunen in U_DPS.
Lees verder >>
2 Jul 2014
Dinsdag 1 juli 2014 ontving BBMRI-NL2.0 €9,8M in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Het is daarmee een van de in totaal zes onderzoeksfaciliteiten die geld ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Lees verder >>
30 Jun 2014
Jos Meijer, voorzitter Bestuur Stichting PALGA zal een presentatie verzorgen tijdens het Jaarlijks Congres van de Belgische Vereniging voor Pathologie op donderdag 23 oktober 2014.
Lees verder >>
22 May 2014
Onderstaande treft u de presentaties gehouden tijdens de PCP-PALGA-dag van donderdag 22 mei jl....
Lees verder >>