Aanbesteding Pathology Image Exchange (PIE) gepubliceerd op TenderNed

De NVVP en PALGA hebben samengewerkt aan het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor project PIE: Pathology Image Exchange. Deze aanbesteding is inmiddels beschikbaar via Tenderned (en daarmee ook via de officiële tender websites van de Europese Unie).  De aanbesteding wordt volledig digitaal, dat wil zeggen via TenderNed, afgehandeld. Om in te schrijven heeft u een eHerkenning nodig en om de aanbestedingsstukken te downloaden heeft u een TenderNed account nodig. Het aanvragen hiervan kost ongeveer 2 weken. Indien u in wenst te schrijven en niet beschikt over een eHerkenning en een TenderNed account, raden wij u aan deze zaken op zo kort mogelijke termijn te regelen. Mocht u vragen of verbeter voorstellen hebben verwijzen we u naar de aanbestedingsstukken waarin beschreven staat hoe u deze kunt doorgeven.

<< ga terug