Aanbesteding Pathology Image Exchange (PIE)

De NVVP en PALGA werken samen aan het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor project PIE: Pathology Image Exchange. Momenteel is deze aanbesteding in de voorbereidingsfase en wordt de laatste hand gelegd aan de aanbestedingsstukken. Deze aanbestedingsstukken worden openbaar gemaakt via TenderNed (en daarmee wordt deze ook gepubliceerd op de offiële tender websites van de Europese Unie).  De planning is dat in week 27 de aanbestedingsstukken worden gepubliceerd. De aanbesteding wordt digitaal, dat wil zeggen via TenderNed, afgehandeld. Om in te schrijven heeft u een eHerkenning nodig en om de aanbestedingsstukken te downloaden heeft u een TenderNed account nodig. Het aanvragen hiervan kost ongeveer 2 weken. Indien u in wenst te schrijven en niet beschikt over een eHerkenning en een TenderNed account, raden wij u aan deze zaken op zo kort mogelijke termijn te regelen.

<< ga terug