Beleidsvisie 2020 - 2025

In 2020 is de nieuwe de beleidsvisie vastgesteld, hierin laten we zien welke relevante interne en externe ontwikkelingen we zien en hoe we in de aankomende beleidsperiode hierop in gaan spelen. Zo kunnen we ook de komende 5 jaar samen met patiënten, pathologen en laboratia opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.
<< ga terug