Bericht van het bestuur van PALGA

Hierbij laten wij u weten dat PALGA en Hannelore Hofhuis na een jarenlange prettige samenwerking besloten hebben afscheid van elkaar te nemen. We doen dit in goed overleg en richten ons beiden op een nieuwe toekomst. Wij zijn Hannelore erkentelijk voor de vele jaren die zij verbonden is geweest aan PALGA en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. Lies van Gennip neemt op dit moment de directeursfunctie a.i. waar.

<< ga terug