Bezoek delegatie AFAQAP Frankrijk aan PALGA

Afgelopen week heeft een delegatie van de AFAQAP een tweedaagsbezoek gebracht aan PALGA.

De AFAQAP (Association Française d’Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie Pathologiques) organiseert kwaliteitsverbetering op vrijwillige basis op het gebied van diagnostiek, laboratoriumtechnieken en organisatie en is betrokken bij de kwaliteitscontrole van platforms voor moleculaire diagnostiek. PALGA heeft zich breed gepresenteerd met onder andere de presentaties over de PALGA organisatie, de Portal, de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek en de PALGA protocollen. Tevens is er ruim aandacht gegeven aan alle innovaties die gepland zijn: PIE (pathology image exchange), Lab2Lab en de modulaire protocolmodule. Tevens zijn er twee laboratoriumbezoeken gebracht waar de werkwijze in de Nederlandse pathologie is getoond. PALGA en de AFAQAP zullen de contacten voortzetten en hebben het voornemen om te onderzoeken waar wederzijdse versterking mogelijk is.

 Voor meer informatie https://www.afaqap.fr//

<< ga terug