Chantal Epskamp-Kuijpers gepromoveerd

Titel Proefschrift: Quality assessment and improvements in pathology practice

Het pathologieverslag bevat vaak prognostische informatie over de gerapporteerde ziekte en is vaak de basis voor beslissingen omtrent de behandeling, met name in de oncologie. Het is dan ook van groot belang dat de diagnose en het pathologieverslag juist, tijdig en volledig zijn. Een verkeerde diagnose kan (ernstige) gevolgen voor de patiënt hebben. Helaas zijn fouten in de gezondheidszorg, dus ook in de pathologie, onvermijdelijk. Het is de taak van alle betrokkenen om deze fouten tot een minimum te beperken.

Het doel van het proefschrift was het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van een aantal aspecten binnen de pathologie (en patiëntenzorg). De belangrijkste conclusie was dat verbetering van zorg mogelijk is door toepassing van relatief eenvoudige kwaliteitsinterventies binnen de pathologie.

<< ga terug