De start van het PIE-project voor uitwisseling van beelden tussen laboratoria

Nu de leverancier van PIE bekend is (red: bulletin 11-01 jl.) is PALGA samen met SECTRA gestart met het implementatieproject. De projectorganisatie staat: er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn 2 werkgroepen opgestart (techniek en proces). De pilot panels en de pilot labs maken we binnenkort bekend. De deelnemers van de pilot panels zullen we gaan betrekken bij de verdere ontwikkeling van de panelmodule.

Voor de zomer willen we aan de hand van de pilot laboratoria laten zien dat zij via PIE in combinatie met lab2lab onderling beelden kunnen uitwisselen voor consultatie en revisie. Ook de pilot panels willen we voor de zomer digitaal kunnen ondersteunen vanuit PIE.

Tijdens de pathologendagen zullen de leveranciers ook aanwezig zijn om op hun stand demo's te geven en er zijn een aantal sessies gepland waarbij PIE verder wordt toegelicht.

<< ga terug