HELP PALGA DE PROTOCOLLEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE MAKEN!

HELP PALGA DE PROTOCOLLEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE MAKEN!

Gezocht: pathologen (in opleiding) die hun ervaringen met de PALGA-protocollen willen delen door middel van het invullen van onderstaande enquête:

https://www.radboudumc-surveys.nl/iqh/v206/index.php/995227?lang=nl

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de ervaringen van pathologen met de PALGA-protocollen. Naar aanleiding van een focusgroep gesprek zijn er verschillende ervaringen naar voren gekomen (positief en negatief). Om een inzicht te krijgen in de mate waarin de genoemde ervaringen spelen onder de rest van de pathologen (in opleiding) in Nederland, hebben wij een vragenlijst opgesteld.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst ‘ervaringen van pathologen met de PALGA-protocollen’ zou willen vullen. Het invullen kost u 10-15 minuten.

Voor een zo goed mogelijk overzicht hebben wij zoveel mogelijk reacties nodig. Daarom vragen wij aan u om de vragenlijst ook te verspreiden onder uw collega pathologen (in opleiding).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Caro Sluijter

<< ga terug