Geef úw mening over uniforme verslaglegging binnen het MDO!

Voor het KWF-project ‘Landelijke implementatie uniforme verslaglegging’ zijn de afgelopen maanden groepsdiscussies in diverse ziekenhuizen gevoerd met MDO-leden over het gebruik van uniforme verslaglegging tijdens het MDO.

Uit deze gesprekken zijn verschillende ervaringen naar voren gekomen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de genoemde ervaringen relevant zijn voor andere MDO-leden (aandachtsgebied: GE, urologische en gynaecologische oncologie) in Nederland, hebben wij een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst willen wij inventariseren wat úw ervaringen als MDO-lid zijn met (het gebruik van) geprotocolleerde PA verslagen.

Aan de hand van uw antwoorden kunnen we de geprotocolleerde PA verslagen en het gebruik ervan optimaliseren.
Als u patholoog bent, vragen we u in het tweede deel van de vragenlijst naar uw ervaringen met (het gebruik van) de PALGA protocol module (PPM) zelf.

Aan de hand van deze antwoorden brengen we de verbeterpunten van de PALGA protocollen in kaart en kunnen we deze aanpakken. Ook dit draagt bij aan het gebruik van de PALGA protocollen.

Wij waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om de vragenlijst ‘Ervaringen van MDO-leden met uniforme verslaglegging’ in te vullen.

Het invullen vraagt ongeveer 10 minuten van MDO-leden en 15 minuten van pathologen.

De vragenlijst is bereikbaar via de volgende link

Hoe meer ingevulde vragenlijsten wij ontvangen, hoe completer ons beeld wordt over verbetermogelijkheden van uniforme verslaglegging tijdens het MDO.
Daarom verzoeken wij u om deze vragenlijst tevens te verspreiden onder uw collega MDO-leden. Dit kunt u doen, door deze tekst inclusief de link (naar de vragenlijst) te kopiëren en te delen.

<< ga terug