Impact van de Covid19 pandemie op de zorg in Nederland week 1 t/m 22 2020

In de media en de FMS nieuwsbrieven is veel aandacht voor de achtergebleven reguliere non-COVID zorg als gevolg van de COVID-19 maatregelen om deze pandemie het hoofd te bieden. Met de unieke PALGA databank beschikt de pathologie over harde "real time" data waarmee achtergebleven zorg en het risico op schadelijke effecten voor de volksgezondheid geobjectiveerd kan worden. Voor veel ziekten (in de oncologie en daarbuiten) is pathologiediagnostiek een cruciale schakel in het zorgproces. Buiten PALGA is er geen andere centrale registratie die zo volledig en actueel inzicht geeft in de impact van de pandemie op de zorg en hoe het herstel van de zorg plaats vindt. We merken dat onze data niet alleen waardevol is voor beleidsmakers zoals RIVM en NZA, maar ook voor andere medisch specialismen. Dit betreft data zowel betrekking hebbende op de oncologische als de niet-oncologische zorg. PALGA en de NVVP hebben de handen ineen geslagen om in een exploratief onderzoek na te gaan wat de bijdrage van de pathologie registratie kan zijn aan dit landelijk vraagstuk. Met enige trots presenteren we onze bevindingen in bijgaand rapport. De bevindingen zijn tevens aangeboden aan het RIVM en de FMS. Het RIVM zal gebruik maken van onze resultaten in hun periodieke publicaties. Via de FMS zijn de andere wetenschappelijke verenigingen uitgenodigd om in projectvorm samen met de pathologen vervolgonderzoek te initiëren.

<< ga terug