Interview met Chantal Epskamp en Stefan Willems over NCSLC in Pulmoscript

In de Pulmoscript van september 2018 staat een interview met Chantal Epskamp-Kuijpers en Stefan Willems over de kwaliteit van moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom.

Chantal is post-doc bij de afdeling pathologie van het UMC Utrecht, Stefan Willems is bestuurslid van PALGA. In het onderzoek dat door Chantal en Stefan is gedaan is gebleken dat er veel variatie is tussen laboratoria in de mate waarin getest wordt op ALK-herschikking en EGFR en KRAS -mutaties. Lees hier verder.

 

<< ga terug