Inzending voor de PALGA-prijs 2020 geopend

Bent u wellicht de auteur van het beste artikel op basis van PALGA-data?

 

Als u de auteur bent van één of meerdere wetenschappelijke artikelen op basis van PALGA-data (ongepubliceerd of gepubliceerd in 2019) kunt u meedingen naar de PALGA-prijs 2020, door het abstract in te sturen. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

 

Voorwaarden:

  • de gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA
  • bereidheid om een presentatie te geven na de uitreiking tijdens de Week van de Pathologie (1 en 2 april 2020). Exacte datum, tijd en locatie volgen z.s.m.
  • het abstract is Engelstalig en bevat maximaal 300 woorden
  • het abstract wordt aangeleverd als word-document

 

Procedure:

  • deadline voor het indienen van abstracts is maandag 20 januari 2020 om 09.00u.
  • indienen van het abstract kan via een email aan aanvraag@palga.nl met het abstract als bijlage.
  • medio februari 2020 krijgen de inzenders bericht over de uitslag van de 1e ronde.
  • medio maart 2020 krijgen de finalisten bericht of zij gewonnen hebben.  

 

Sinds 2012 wordt de PALGA-prijs uitgereikt voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens. Een overzicht van de winnaars en inzendingen van voorgaande jaren staat hier. Ook in 2020 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt, tijdens de Week van de Pathologie (1 en 2 april 2020).

 

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, zou je dan zo vriendelijk willen zijn om de onderzoeker(s) te attenderen op dit bericht? Tevens vragen wij u om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens aan ons toe te sturen, voor zover dat nog niet gebeurd is, zodat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail aan aanvraag@palga.nl of telefonisch via Esther van den Broek: 088 04 02 700.

 

Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen.

<< ga terug