Inzending voor de PALGA-prijs 2021 geopend!

Bent u wellicht de auteur van het beste artikel op basis van PALGA-data?

 

Sinds 2012 wordt de PALGA-prijs uitgereikt voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens. Een overzicht van de winnaars en inzendingen van voorgaande jaren vindt u hier. Ook in 2021 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt, tijdens de Novemberdagen van de Pathologie (18 en 19 november 2021).

 

Als u de auteur bent van een of meerdere wetenschappelijke artikelen op basis van PALGA-data (ongepubliceerd of gepubliceerd in 2020) kunt u meedingen naar de PALGA-prijs 2021 door het abstract in te sturen. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

 

Voorwaarden:

  • De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA
  • U bent bereid een presentatie te geven na de uitreiking tijdens de Novemberdagen van de Pathologie (18 november 2021, in de middag). Exacte tijd en locatie volgen.
  • Het abstract is Engelstalig en bevat maximaal 300 woorden
  • Het abstract wordt aangeleverd als word-document

 

Procedure:

  • Deadline voor het indienen van abstracts is maandag 23 augustus 2021 om 09.00u.
  • Indienen van het abstract kan via een email aan aanvraag@palga.nl met het abstract als

bijlage.

  • Eind september 2021 krijgen de inzenders bericht over de uitslag van de 1e ronde.
  • Medio oktober 2021 krijgen de finalisten bericht of zij gewonnen hebben.  

 

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de onderzoeker(s) te attenderen op dit bericht? Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail aan aanvraag@palga.nl of telefonisch via Chantal Epskamp-Kuijpers: 088 04 02 700.

 

Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen!

<< ga terug