Inzending voor de PALGA-prijs 2022 geopend!

De PALGA-prijs wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt aan een onderzoek dat op basis van PALGA-data is uitgevoerd. Een overzicht van de winnaars en inzendingen van voorgaande jaren vindt u hier.

Wie mag er meedingen naar de PALGA-prijs?
Iedereen die onderzoek doet of heeft gedaan dat aan de volgende eisen voldoet:

 • De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA.
 • Het gaat om huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek of onderzoek dat in 2021 of 2022 gepubliceerd is.

Hoe ding ik mee?

 • U zendt een (of meerdere) Engelstalig(e) abstract(s) (doel, methode, resultaten, conclusie van het onderzoek) van maximaal 300 woorden naar aanvraag@palga.nl
 • U levert het abstract aan in pdf.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden?

 • Als u wint, bent u bereid een presentatie te geven na de uitreiking tijdens de Week van de Pathologie (13 en 14 april 2023). Exacte tijd en locatie volgen.
 • U bent akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal van de prijsuitreiking in de PALGA-media.

Wie beoordeelt de inzendingen?

 • De Commissie wetenschap van PALGA beoordeelt de inzendingen.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

 • Originaliteit van de vraagstelling
 • Kwaliteit van de methodologie
 • Meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron
 • Schrijfstijl

Tijdslijn

 • 15 januari 2023: deadline insturen abstracts
 • Eind februari 2023: inzenders krijgen bericht over de uitslag van de 1e ronde
 • Medio maart 2023: de finalisten krijgen bericht of zij gewonnen hebben
 • 13-14 april 2023: uitreiking tijdens Week van de Pathologie

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de onderzoeker(s) te attenderen op dit bericht?

Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken. Bij voorbaat hartelijk dank.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail aan aanvraag@palga.nl of telefonisch via Chantal Epskamp-Kuijpers: 088 04 02 700.

Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen!

<< ga terug