Inzending voor de Palga-prijs 2024 geopend!

De Palga-prijs wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt aan een onderzoek dat op basis van Palga-data is uitgevoerd.

Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Vincent de Jong en Juwei Wang van de afdeling moleculaire pathologie NKI-AVL. Zij wonnen met het abstract getiteld: Prognostic Value of Stromal Tumor-infiltrating Lymphocytes in Young, Node-Negative, Triple-Negative Breast Cancer Patients Who Did Not Receive (neo) Adjuvant Systematic Therapy (Journal of Clinical Oncology, 2022). 

Het doel van deze studie was te onderzoeken of stromale tumor-infiltrerende lymfocyten (sTIL's) prognostisch zijn bij jonge patiënten met klier-negatieve (N0) triple-negatieve borstkanker die systemische therapie-naïef zijn.

Wie mag er meedingen naar de Palga-prijs? 

Iedereen die onderzoek doet of heeft gedaan dat aan de volgende eisen voldoet:

 • De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke Palga-databank, PA-materiaal opgevraagd via Palga en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via Palga. De gegevens zijn verkregen door een aanvraag in de Palga aanvraagportal en geleverd door één van de adviseurs gegevensaanvragen van Stichting Palga.
 • Het gaat om huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek of onderzoek dat in 2022 of 2023 gepubliceerd is en waarvan het abstract niet eerder meegedongen heeft naar de Palga-prijs. 
 • Per eerste auteur mag één abstract worden ingediend. 

Hoe ding ik mee? 

 • U zendt een Engelstalig abstract (titel, auteurs, achtergrond, vraagstelling, methode, resultaten, conclusie van het onderzoek) van maximaal 300 woorden naar aanvraag@palga.nl.
 • Het abstract bestaat alleen uit tekst (figuren en tabellen zijn niet toegestaan). 
 • U levert het abstract aan in pdf.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden? 

 • Als u wint, bent u bereid een presentatie te geven na de uitreiking tijdens de Week van de Pathologie (11 en 12 april 2024). Exacte tijd en locatie volgen.
 • U bent akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal van de prijsuitreiking in de Palga-media.

Wie beoordeelt de inzendingen? 

De Commissie wetenschap van Palga beoordeelt de inzendingen. 

Wat zijn de beoordelingscriteria?

 • Originaliteit van de vraagstelling
 • Klinische relevantie
 • Kwaliteit van de methodologie
 • Meerwaarde van het gebruik van Palga als onderzoeksbron
 • Schrijfstijl

Tijdslijn

 • 8 januari 2024: deadline insturen abstracts 
 • Begin februari 2024: inzenders krijgen bericht over de uitslag van de 1e ronde
 • Begin maart 2024: de finalisten krijgen bericht of zij gewonnen hebben
 • 11-12 april 2024: uitreiking tijdens Week van de Pathologie

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de onderzoeker(s) te attenderen op dit bericht? 

Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van Palga-gegevens of via Palga verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Eventuele vragen kunnen gesteld worden per mail aan aanvraag@palga.nl of telefonisch via Chantal Epskamp-Kuijpers: 088 04 02 700.

Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen!