Jaarverslag 2021: PALGA toont zich wendbaar

Het jaarverslag 2021 van PALGA is hier beschikbaar. 

PALGA richt zich op:
1. De best mogelijke diagnose voor de patiënt.
2. Een (onderzoeks)database zonder de privacy en het eigenaarschap van de patiënt uit het oog te verliezen.
3. Een betrouwbare en verbindende partner in de pathologie.

Deze doelstellingen vroegen in 2021 van PALGA de nodige wendbaarheid en veranderingsbereidheid. De focus lag daarbij vooral extern bij de patholoog, de onderzoeker en de patiënt. In 2021 keken we echter ook naar binnen. We verstevigden de interne samenwerking en groeiden van 10 naar 17 medewerkers met aan het roer een nieuwe directeur.

PALGA is zich zeer bewust van haar impact op de maatschappij, op de patiënt, op de patholoog, op de onderzoeker en op haar partnerorganisaties die de data vanuit PALGA nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Voortuitblik naar 2022
Een aantal zaken die in 2021 reeds opgestart werden, zullen in 2022 nog verder geïmplementeerd worden: de organisatie van bestuur en toezicht, de vernieuwing van de infrastructuur naar Kern-UDPS, en de versterking van de deelnemers in de PALGA-raad. De expertise die PALGA in huis heeft wordt nog beter ingezet voor onderzoek door onze adviseurs, voor nieuwe koppelingen met partnerorganisaties dankzij onze technische expertise, en voor de discussie op nationaal en internationaal niveau over datadeling, dataminimalisatie en protocollaire verslaglegging. PALGA gaat ook verder inzetten op data bij de bron, efficiëntie in het gebruik van data en waakt erover dat data voor onderzoek niet onnodig op meerdere plaatsen beschikbaar is. Betrouwbaarheid van data blijft voorop staan. Innovatieprojecten worden gestart met voldoende draagkracht vanuit zowel de markt als de PALGA-raad om impact op de pathologie te genereren. Vol vertrouwen en met het oog op het realiseren van nog meer impact zetten we in op bovenstaande uitdagingen.

Meer informatie over het jaarverslag: stichting@palga.nl

 

<< ga terug