Koen Zwart winnaar Palga-prijs 2024

Op vrijdag 12 april is tijdens de Week van de Pathologie in Amersfoort door Palga-directeur Jan-Willem Gefken de Palga-prijs 2024 uitgereikt. 

Sinds 2012 reikt Stichting Palga jaarlijks deze prijs uit. De prijs is in het leven geroepen om het gebruik van de Palga-databank voor wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

De Palga-prijs wordt uitgereikt aan de onderzoeker met het beste abstract van onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van Palga-gegevens.

Lees verder onder de afbeelding

Uit alle inzendingen heeft de Commissie Wetenschap van Palga Koen Zwart uitgeroepen als winnaar. Koen promoveert bij de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het winnende abstract heeft als titel:

Increased risk of deficient mismatch repair colorectal cancer and its immediate precursor lesions after kidney transplantation

Voor dit unieke onderzoek door UMC Utrecht in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn vier landelijke registraties met elkaar verbonden. In een groep van 20.000 transplantatiepatiënten blijkt dat één subtype dikke darmkanker (dMMR/MSI) vaker voorkomt. Dit resultaat kan mogelijk implicaties hebben voor de screening op dikke darmkanker van deze groep patiënten.

Procedure Palga-prijs

Onderzoekers werden uitgenodigd om een abstract in te dienen. Het abstract kon zowel een huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek betreffen als een onderzoek dat in 2022 of 2023 gepubliceerd is. Het abstract diende te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke Palga-databank, PA-materiaal opgevraagd via Palga en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via Palga.
  • de onderzoeker is bereid een presentatie te geven op de Week van de Pathologie.
  • het abstract dient Engelstalig te zijn, maximaal 300 woorden te bevatten en de volgende indeling te hebben: titel, auteurs, achtergrond, vraagstelling, methode, resultaten, conclusie.

Voor de Palga-prijs 2024 werden 26 abstracts ingediend.

De Commissie Wetenschap van Palga (CW), bestaande uit drie pathologen, twee epidemiologen en één KMBP’er heeft aan elk abstract punten toegekend voor de volgende onderdelen:

  • originaliteit van de vraagstelling
  • schrijfstijl
  • kwaliteit van de methodologie
  • klinische relevantie
  • goed gebruik van de Palga-databank als onderzoeksbron

In de eerste ronde werd elk abstract door één patholoog en één epidemioloog/KMBP’er beoordeeld. Dit resulteerde in negen best beoordeelde abstracts. Deze werden vervolgens in de tweede ronde door ieder lid van de CW opnieuw beoordeeld.

De winnaar heeft op vrijdag 12 april een presentatie gegeven over het winnende onderzoek tijdens de Week van de Pathologie.

Het winnende abstract kunt u hier terugvinden. 
De overige inzendingen van 2024 kunt u hier teruglezen.

Wij danken iedereen die heeft meegedongen voor de Palga-prijs 2024 voor het inzenden van hun abstract. In oktober opent de inzending voor de Palga-prijs 2025. Wij hopen ook dan weer veel abstracts te mogen ontvangen.