Nieuwsbericht: Kort geding over voortgang vernieuwing van de ICT van PALGA

Op 7 juni dient een kort geding tussen Stichting PALGA en leverancier Deutsche Telekom Healthcare Solutions. De uitkomst van het kort geding is van belang voor de toekomst van PALGA's ict-infrastructuur die dient voor het borgen van snelle en veilige uitwisseling van gegevens over diagnostiek ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Alle Nederlandse pathologie-afdelingen en laboratoria (meer dan 40) zijn aangesloten op de ict-infrastructuur van PALGA. Zo kunnen diagnoses van aandoeningen bij patiënten bewaard blijven en geraadpleegd worden.

Als een patiënt bijvoorbeeld in een ziekenhuis komt met een knobbeltje in de borst wordt er door de patholoog een diagnose gesteld op basis van weefselafname én de weefselafname en van de uitslagen van alle voorgaande weefselonderzoeken bij diezelfde patiënt vanuit heel Nederland. De beschrijving van de patholoog wordt vervolgens veilig opgeslagen in het digitale systeem van PALGA en kan door een patholoog in een andere instelling snel worden geraadpleegd. Dit zorgt voor een spoedige effectieve behandeling met kennis van alle relevante vooronderzoeken en ziektegeschiedenis (zoals eerdere maligniteiten) die van invloed zijn op snelheid en accuratesse van de diagnostiek. Dit kan belastende extra ingrepen (opnieuw nemen van biopt) en vertraging in de behandeling voorkomen. Naast deze bijdrage aan directe patiëntenzorg zorgt PALGA ook voor begeleiding van wetenschappelijk onderzoek aan deze geanonimiseerde data.

De infrastructuur is opgebouwd in de afgelopen 50 jaar en dient te worden vernieuwd. Vorig jaar heeft, voor een deel van deze vernieuwing en het beheer van de infrastructuur, een aanbesteding volgens de geldende Europese regels plaatsgevonden. PALGA heeft eind vorig jaar de huidige leverancier (DTHS) en de nieuwe leverancier die de aanbesteding heeft gewonnen (ICT Nederland) de opdracht gegeven om samen in goed overleg zorg te dragen voor de benodigde overdracht van een cruciaal deel van de ict-infrastructuur. Toen na drie maanden bleek dat de overdracht van documentatie en kennis door DTHS niet binnen de overeengekomen termijn zou plaatsvinden, heeft PALGA moeten besluiten een gedeelte van haar maandelijkse betalingen aan DTHS op te schorten.

In het kort geding eist de huidige leverancier betalingen die PALGA heeft ingehouden. PALGA stelt een tegenvordering in jegens DTHS. PALGA vordert onvoorwaardelijke nakoming van de afspraken en overdracht van gegevens naar ICT Nederland zodat deze in 2022 het beheer van zijn deel van de infrastructuur kan overnemen waardoor de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd blijft.

PALGA vertrouwt erop dat de voorzieningenrechter de maatregelen zal treffen die DTHS ertoe bewegen om alsnog volledig en onvoorwaardelijk mee te werken aan de overdracht van de benodigde informatie aan ICT Nederland.

 

Stichting PALGA

PALGA, het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, is een Stichting die in 1971 door pathologen is opgericht. Het doel van de Stichting PALGA  is om excellente ondersteuning aan de patholoog te leveren om de best mogelijke diagnose te stellen en beslissende informatie bij te dragen voor het behandelplan van de patiënt. PALGA staat tevens voor het verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van gestructureerde pathologiedata om daarmee de kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. PALGA wordt gefinancierd door het Ministerie

<< ga terug