PALGA en DTHS constructief in overleg

Op 6 juli 2021 heeft de mondelinge behandeling plaats gevonden van het door PALGA tegen DTHS aangespannen kort geding. Tijdens de mondelinge behandeling hebben PALGA en DTHS procesafspraken gemaakt om te komen tot een oplossing van het tussen hen spelende geschil. Partijen streven er naar om op korte termijn de nader te maken afspraken vast te leggen onder leiding van de voorzieningenrechter. Partijen hebben afgesproken om in de tussentijd extern geen mededelingen te doen over de stand van zaken.

<< ga terug