Motie van Tweede Kamer met Palga aangenomen

Joba van den Berg, Tweede Kamerlid, noemde op 5 oktober Palga al als voorbeeld voor landelijke infrastructuur voor zorg en wetenschap. Dit zou nog worden vervolgd met een nieuwe motie, en inmiddels is die ook aangenomen. In november is de Directie Informatiebeleid CIO van VWS hier mee aan de slag gegaan. Wij zijn heel trots dat we het voorbeeld zijn voor databeschikbaarheid in Nederland.

De motie luidde als volgt:

Diverse initiatieven, zoals Health RI, NFU, VZVZ (met LSP), en Twiin-Nuts, streven naar verbetering van de infrastructuur, koppelingen, en databeschikbaarheid in de gezondheidszorg. Echter kan er meer gebruik worden gemaakt van objectieve toetsing om onnodige kosten te voorkomen. Om snel tot één degelijk landelijk netwerk te komen, verzoekt de regering:

1.        Alle genoemde organisaties vanuit één doelarchitectuur werken en het not-invented-here syndroom loslaten.
2.        Relevante leveranciers tijdig worden betrokken zodat oplossingen uitvoerbaar zijn.
3.        Toekomstige infrastructuur voor gegevensuitwisseling wordt gemaakt obv end-to-end versleuteling conform het amendement Hijink-Van den Berg (Wegiz 35824 nr. 22).
4.        Proof of concepts zoals Palga en/ of Cumuluz voor werken met brondata en eenduidig landelijk gestructureerd vastleggen als basis voor het zelflerend zorgsysteem toepassen.
5.        De verantwoordelijkheid van registratie en datakwaliteit lokaal bij de invoerder ligt.
6.        Dataminimalisatie & doelbinding leidende principes zijn.
7.        Deze data onafhankelijk van specifieke ICT applicaties toepasbaar zijn.
En met spoed de amendementen Van den Berg-Hijink nr 25 en amendement van den Berg nr 44 (van de Wegiz 35824) uit te werken om de marktmacht van ICT leveranciers aan te pakken.

Het onderzoek van KPMG van juni 2023 onderstreept de noodzaak van elektronische gegevensuitwisseling voor goede en veilige zorg, zoals benadrukt in het Integraal Zorgakkoord.