PALGA portal operationeel en DNTP-hub-medewerkers in actie

Sinds november 2015 is de PALGA portal operationeel voor aanvragen van onderzoekers en sinds februari jl. maken ook de pathologie-laboratoria gebruik van de PALGA portal en kunnen gefaciliteerd worden door DNTP-hub-medewerkers. Hierbij een korte update.

Door op de site https://aanvraag.palga.nl/#/login een account aan te maken, kunt u als onderzoeker een aanvraag indienen. Veel onderzoekers hebben via deze weg hun PALGA aanvraag al ingediend. Ook indien u al in het bezit bent van PA-nummers van andere laboratoria waarvan u het PA-materiaal zoals de coupes en/of weefselblokjes wilt opvragen voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u via de PALGA portal een aanvraag indienen. PALGA helpt u dan bij het opvragen van de gewenste PA-materialen.

Verzoeken vanuit PALGA aan de laboratoria voor het opsturen van PA-materiaal aan onderzoekers (voorheen: “PALGA intermediair procedure”) worden niet meer via de mail verstuurd, maar geüpload via de PALGA portal. De door u aangewezen laboratorium medewerker met toegang tot de PALGA portal, kan de aanvragen zien en verwerken. Als u als pathologie-laboratorium besluit om mee te werken aan het onderzoek, kunnen de materialen opgezocht en verstuurd worden. Omdat de contactgegevens van de onderzoeker en de uitgeleende PA-nummers bekend zijn in de PALGA portal, kan het uitgeleende materiaal met een druk op de knop teruggevraagd worden. De onderzoeker kan, via zijn eigen account, het hele proces van aanvraag, medewerking van pathologie-laboratoria en verzending volgen.

Nu de PALGA portal operationeel is, zijn ook de DNTP-hub medewerkers in alle regio’s gestart. Zij kunnen u veel werk uit handen nemen. Indien u in een eerder stadium heeft aangegeven graag van een DNTP-hub medewerker gebruik te maken, is de DNTP-hub medewerker in uw regio bij u langs geweest, of heeft een afspraak gemaakt om kennis te komen maken. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met Annette Gijsbers van PALGA (aanvraag@palga.nl). Er zijn ook pathologie-laboratoria die hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van een DNTP-hub medewerker. Mocht u dit alsnog willen, dan kunt u altijd contact opnemen met PALGA.

Inmiddels hebben bijna alle laboratoria, op vijf na, hun DNTP-PALGA account geactiveerd en hebben 34, van de 55, laboratoria aangegeven van een hub medewerker gebruik te willen maken.

Mocht u vragen hebben over d PALGA portal, of over de DNTP-hub medewerker, neem dan contact op met PALGA via aanvraag@palga.nl of telefonisch (088-0402700).

<< ga terug