PALGA-prijs 2017

De Stichting PALGA vraagt uw aandacht voor de PALGA-prijs 2017.

Op de pathologendagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden. Ook in 2017 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt en wel tijdens de Week van de Pathologie. De winnaar zal na de uitreiking een presentatie geven over zijn/haar onderzoek met PALGA-gegevens. Hierbij willen wij u uitnodigen tot het indienen van een abstract over uw onderzoek. Het abstract mag zowel een huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek betreffen als een onderzoek dat in 2016 gepubliceerd is. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

 Voorwaarden:
- De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA

- Onderzoeker is bereid een presentatie te geven tijdens de Week van de Pathologie 2017 (27-30maart 2017). Exacte datum en tijd volgen z.s.m.

- Engelstalig abstract van maximaal 300 woorden als word document (indeling: titel, auteurs, achtergrond, vraagstelling, methode, resultaten, conclusie; arial 11 pt, regelafstand 1,5).

Procedure:
- Deadline voor het indienen van abstracts is 15 januari 2017.

- Indienen van het abstract gaat via het beantwoorden van deze email (aanvraag@palga.nl) met het abstract als bijlage. Deze inzending staat los van het indienen van een abstract voor de pathologendagen, u kunt het abstract zowel voor de pathologendagen als voor de PALGA-prijs indienen.

- Uiterlijk 6 maart 2017 krijgt de winnaar bericht, zodat hij/zij de presentatie kan voorbereiden.

Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen!

Kijk hier voor de voorgaande jaren.

<< ga terug