PALGA-prijs 2018

De Stichting PALGA vraagt uw aandacht voor de PALGA-prijs 2018.

Van 2012 tot en met 2017 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden tijdens de Pathologendagen / Week van de Pathologie. Ook in 2018 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt maar dit keer tijdens de Maastricht Pathology Meeting 2018. De winnaar zal na de uitreiking een presentatie geven over zijn/haar onderzoek met PALGA-gegevens. Hierbij willen wij u uitnodigen tot het indienen van een abstract over uw onderzoek. Het abstract mag zowel een huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek betreffen als een onderzoek dat in 2017 gepubliceerd is. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

 Voorwaarden:
- De gebruikte onderzoeksbron(nen) is/zijn: gegevens uit de landelijke PALGA-databank, PA-materiaal opgevraagd via PALGA en/of klinische gegevens van de behandelaar verkregen via PALGA

- Onderzoeker is bereid een presentatie te geven tijdens Maastricht Pathology Meeting (19-22 juni 2018). Exacte datum en tijd volgen z.s.m.

- Engelstalig abstract van maximaal 300 woorden als word document (indeling: titel, auteurs, achtergrond, vraagstelling, methode, resultaten, conclusie; arial 11 pt, regelafstand 1,5).

Procedure:
- Deadline voor het indienen van abstracts is maandag 15 januari 2018 om 09:00u.

- Indienen van het abstract gaat via een e-mail aan aanvraag@palga.nl met het abstract als bijlage.

- Uiterlijk 15 maart 2018 krijgen de inzenders bericht over de uitslag.

Wellicht bent u zelf niet de hoofdonderzoeker, maar wel betrokken bij een publicatie op basis van PALGA-gegevens. Zou u dan zo vriendelijk willen zijn de onderzoeker(s) te attenderen op de PALGA-prijs?

Daarnaast willen wij u vragen om PDF’s van inmiddels gepubliceerde artikelen op basis van PALGA-gegevens of via PALGA verkregen materiaal of klinische gegevens, aan ons toe te sturen, voor zover u dat niet al gedaan heeft, opdat wij onze literatuurlijst kunnen bijwerken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Wij kijken uit naar uw abstract en eventuele artikelen.

Kijk hier voor de voorgaande jaren.

<< ga terug