PALGA protocol module (PPM) als medisch hulpmiddel gecertificeerd

PALGA mag CE markering klasse 1 in het kader van de MDD - Medical Devices Directive volgens de Europese richtlijn Medische Hulpmiddelen voeren voor de landelijke protocollen en de PALGA Protocol Module. (PPM)

Dit is een grote en noodzakelijke stap voorwaarts, mede vanwege nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen.

Er verandert verder niks inhoudelijk aan de landelijke protocollen de PPM, echter zal er nu een CE markering logo verschijnen in beeld, en zullen er achter de schermen extra validatie slagen plaats vinden.

<< ga terug