PALGA-Raad vaart nieuwe koers

Op 30 maart tussen 16:00 en 18:00 is de eerste digitale bijeenkomst van de vernieuwde PALGA-Raad. Het is een raad door en voor leden, en wordt het fundament van PALGA. Een platform waar de labs meedenken over wat er met hun data gebeurt en daar sturing aan kunnen geven. Deelnemen? Aanmelden kan tot 21 maart via deze link: https://forms.gle/uEv68b4AFoyhHKBG9

Best Practices in infrastructuur en innovaties

De PALGA-Raad is een platform waarin de labs ‘best practices’ uitwisselen op het gebied van infrastructuur en bediscussiëren in welke innovaties PALGA verder kan investeren. De PALGA-Raad geeft advies aan PALGA hoe zij, binnen de eigen opdracht, hierin kan faciliteren. 

Benoeming leden

Afgevaardigde leden worden benoemd door het PALGA Bestuur op voordracht van de pathologieafdelingen/laboratoria. Elk draagt één afgevaardigd lid voor. De leden van de PALGA-Raad zijn deskundigen die in staat zijn gezamenlijk de belangen van de laboratoria te behartigen. Deze leden hebben zitting namens de organisaties of instellingen, die hen hebben voorgedragen en zijn goed aangesloten op de bestuurlijke laag van de organisatie. Het lid spreekt namens haar/zijn achterban/organisatie en haalt ook informatie op uit de organisatie en brengt informatie terug naar de organisatie.

Verstevigen fundament PALGA

Voorzitter PALGA-Raad Branko Bakker: "De raad is een vertegenwoordiging van alle pathologieafdelingen en laboratoria en versterkt vanuit haar vergaderingen het functioneren van PALGA."

PALGA directeur dr. Aletta Debernardi: “De PALGA-Raad hoort het platform te zijn van de vertegenwoordiging van alle pathologieafdelingen en labs in Nederland die met PALGA verbonden te zijn. We willen een PALGA-Raad die sterk is en o.a. adviseert over wat er met de data gebeurt.”

 

<< ga terug